Farské oznamy 16. januára 2011

17.1.2011
 • Liturgický kalendár

Pondelok 17. 1. - sv. Antona, opáta, spom.

Štvrtok 20. 1. - sv. Fabiána, pápeža a mučeníka; sv. Šebastiána, mučeníka, ľ. spom.

Piatok 21. 1. - sv. Agnesy, panny a mučenice, spom.

Sobota 22. 1. - sv. Vincenta, diakona a mučeníka, ľ. spom.

    • Ples bratislavských farností

Vstupenky na ples bratislavských farností, na ktorom sa organizačne podieľame cez náš spevácky zbor Béčkari, sa predávajú v utorky po sv. omši o 18.00 hod. a v nedele po sv. omši o 9.00 hod. v sakristii nášho chrámu. Viac informácií nájdete na: www.plesbratislavskychfarnosti.sk Chceme osloviť záujemcov a sponzorov aj z našej farnosti, ktorí ste ochotní prispieť cenou do tomboly, že tak môžete urobiť na našom farskom úrade alebo v sakristii. Výťažok z tomboly pôjde na podporu domáceho projektu - dobrovoľnícke združenie VŔBA, ktoré sa venuje sprevádzaniu dlhodobo chorých a umierajúcich ľudí na Internom oddelení Onkologického ústavu svätej Alžbety na Heydukovej ulici v Bratislave.

Radi by sme poprosili o pomoc aj naše šikovné blumentálske gazdinky, ktoré by sa chceli zapojiť do plesových príprav rôznymi dobrotami, najmä suchým slaným a sladkým pečivom. Napečené dobroty môžete priniesť vo štvrtok a piatok počas stránkových hodín do kancelárie farského úradu. Ďakujeme za vašu ochotu pomôcť.

    • Charita Blumentál

Nakoľko sa na našu výzvu prihlásil aktivista, ktorý je ochotný viesť počítačovú poradňu, oznamujeme záujemcom, že tieto služby môžu využívať okrem utorka opäť aj každú stredu od 17.30 do 19.oo hod. a to v kancelárii Charity na Vazovovej 8.

Veľmi by sme uvítali aj ďalšieho aktivistu, ktorý by bol ochotný poskytovať doučovanie z cudzieho jazyka, angličtiny, prípadne nemčiny, resp. aj z iných vyučovacích predmetov, hlavne z matematiky, pre žiakov základných a stredných škôl. Veríme, že pre túto formu pomoci sa nám podarí získať ochotného spolupracovníka. Vopred ďakujeme.

    • Zbierka pre potreby farnosti

Budúcu nedeľu 16. januára sa uskutoční zbierka pre potreby farnosti. Jej výťažok sa použije na realizáciu kompletnej výmeny točitého schodiska vo veži kostola, ktoré je v havarijnom stave. Vopred chceme poďakovať za vašu štedrosť.

    • Misijný projekt

Projekt Dobrovoľníci pre Afriku ponúka 3-mesačnú dobrovoľnícku prácu v Keni.
Požadovaný vek je 21-30 rokov a schopnosť komunikovať v angličtine .
Bližšie informácie nájdete na plagátiku vo výveske.

 • Modlitby za jednotu kresťanov

Od 18. do 25. januára je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Počas týchto dní sa po sv. omši o 6.30 a 16.30 hod. budeme modliť za zjednotenie medzi kresťanmi.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál