Farské oznamy 6. februára 2011

6.2.2011 Branislav Čaniga
  • Liturgický kalendár

Utorok 8. 2. - sv. Hieronyma Emilianiho; sv. Jozefíny Bakhity, ľ. spom.

Štvrtok 10. 2. - sv. Školastiky, panny, spom.

Piatok 11. 2. - Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej, ľ. spom.

  • Rekolekcia

Pravidelná mesačná rekolekcia kňazov nášho dekanátu začne v pondelok 7. februára sv. omšou o 9.00 hod. v Kostole bratov františkánov.

  • Pomazanie chorých

V piatok 11. februára v deň spomienky na Pannu Máriu Lurdskú, keď si zároveň pripomíname Svetový deň chorých, bude sv. omša o 16.30 hod. spojená s udeľovaním sviatosti pomazania chorých. Od 15.00 hod. starí a chorí budú mať možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia. Tento termín nahrádza predvianočné a predveľkonočné pomazanie chorých v našej farnosti. Upozorňujeme, že dátum vysluhovania pomazania chorých, uvedený vo februárovom čísle časopisu Blumentál, bol zverejnený nesprávne.

  • Charita Blumentál

Program v klube

V nedeľu 13. februára 2011 si môžu záujemcovia pozrieť už avizovaný DVD film Zjavenie Panny Márie v Mexiku (Guadalupe) a Zjavenia Kráľovnej pokoja v Medžugorí. Klub bude otvorený v obvyklom časte, t.j. od 14.30 do 16.30 hod.

Poďakovanie a prosba

Vyslovujeme úprimné poďakovanie všetkým, ktorí v roku 2010 venovali svoje 2 % občianskemu združeniu Charita Blumentál Bratislava. Práve tieto príjmy sú hlavným zdrojom zabezpečovania aktivít realizovaných našou blumentálskou charitou. Nakoľko je  tu čas, kedy môžte opäť venovať svoje 2 % z dane zo mzdy, veríme, že týmto spôsobom nám opäť pomôžete a podporíte naše aktivity, ktoré plánujeme aj v tomto roku. Tlačivo, už s uvedením našich potrebných údajov nájdete za lavicami v kostole a tiež si ich môžte stiahnuť z našej internetovej stránky www.charitablumental.sk. Vo výveske v predsieni kostola, ako aj na internetovej stránke nájdete aj podrobnú informáciu ako postupovať pri rozhodnutí poskytnúť uvedené 2 %. Vopred veľká vďaka za pochopenie a ochotu.

  • Poďakovanie

Chceme vysloviť úprimné Pán Boh odmeň za vaše príspevky v sume 1548,- € v rámci  celoslovenskej zbierky na Katolícku univerzitu, ktorá sa konala minulú nedeľu.

  • Púť do Fatimy

V dňoch 19. - 22. septembra 2011 pripravujeme púť do Fatimy. Podrobný program púte nájdete na výveske pred kostolom. Máme rezervovaných 42 miest na ubytovanie a letenky. Keďže letecká spoločnosť žiada zálohu na rezervované letenky, preto treba spolu s prihláškou zaplatiť 1. zálohu vo výške 50 € do konca marca. Prihlasovanie začíname preto tak skoro, lebo pri pôvodne zamýšľanom termíne v máji 2011 bolo už pol roka dopredu všetko obsadené. Prihlásiť sa môžete u p. Violy Tóthovej na tel. č. 4444 1779.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál