Farské oznamy 3. júla 2011

3.7.2011 Branislav Čaniga

  • Liturgický kalendár

Pondelok, 4. 7. - sv. Alžbety Portugalskej, ľ. sp.

Utorok, 5. 7. - slávnosť SV. CYRILA A METODA, SLOVANSKÝCH VIEROZVESTOV

Streda, 6. 7. - Sv. Márie Goretti, panny a mučenice, ľ. sp.

Štvrtok, 7. 7. - Sv. Antona Márie Zaccariu, kňaza, ľ. sp.

Sobota, 9. 7. - Sv. Augustína Zhao Rong, kňaza a spoločníkov, mučeníkov

  • Zápis omšových úmyslov

Omšové úmysly na mesiac august sa budú zapisovať v Krstnej kaplnke v pondelok 4. júla od 16.00 hod.

Biskupi Bratislavskej cirkevnej provincie určili výšku milodaru venovaného na slávenie sv. omše, ktorý je stanovený od 1. júla 2011 vo výške 5 €. Kto z veriacich bude chcieť obetovať dobrovoľne vyšší milodar alebo nižší, môže tak urobiť v zmysle kán. 952-§1 KKP.

  • Sviatok sv. Cyrila a Metoda

V utorok 5. 7. na sviatok našich vierozvestov sv. Cyrila a Metoda budú sv. omše o 6.00, 7.30, 9.00 , 16.30 a 18.00 h.

  • Letný bohoslužobný poriadok

Počas letných prázdnin od 6. 7. do 31. 8. budú sv. omše vo všedné dni o 18.00 h. zrušené.

  • Prvý štvrtok v mesiaci

Vo štvrtok 7. júla je prvý štvrtok v mesiaci. Tento deň je dňom modlitieb za duchovné povolania.

  • Poďakovanie

V zbierke „Obulus - halier sv. Petra”, ktorá sa konala na sviatok sv. Petra a Pavla a je určená na pomoc aktivitám Svätého Otca, ste prispeli sumou 1.438 €. Za Vaše milodary úprimné „Pán Boh odmeň!”


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál