Farské oznamy 28. augusta 2011

28.8.2011 Branislav Čaniga

l       Liturgický kalendár

Pondelok, 29. 8. - Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa, spom.

Sobota, 3. 9. - sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi, spom.

l       Omšový poriadok v školskom roku

Po skončení letných prázdnin opäť pokračujeme od štvrtku 1. septembra 2011 vo večerných sv. omšiach v pracovné dni aj o 18.00 hod.

Začiatok detských a mládežníckych sv. omší oznámime budúcu nedeľu.

  • Prvopiatkový týždeň

Prvý štvrtok v mesiaci 1. 9. je dňom modlitieb za duchovné povolania.

Prvý piatok v mesiaci 2. 9. budeme spovedať  ako obvykle.

Na prvú sobotu 3. 9.  bude po skončení druhej rannej sv. omše nasledovať modlitba fatimského sv. ruženca.

  • Veni Sancte

V nedeľu 4. septembra pri spievaných sv. omšiach budeme vyprosovať dary Ducha Svätého pre žiakov, študentov a učiteľov modlitbou Veni Sancte v súvislosti so začínajúcim novým školským rokom.

  • Príprava dospelých ku sviatostiam

Aj tento rok začíname prípravu na prijatie sviatostí pre dospelých. Tí, ktorí by mali záujem o prijatie krstu, prípadne svätého prijímania a sviatosti birmovania, môžu sa prihlásiť v kancelárii farského úradu počas úradných hodín do konca septembra.

  • Príprava na sviatosť birmovania

Žiaci 9. roč. ZŠ a starší, ktorí majú záujem prijať  sviatosť birmovania v našej farnosti, sa môžu prihlásiť do konca septembra v kancelárii Farského úradu počas úradných hodín.

  • Výlet pre deti a mládež

Pozývame všetky deti vo veku od 6 do 15 rokov na výlet, ktorý sa uskutoční vo štvrtok 1. septembra . Stretneme sa na fare  o 9.00 hod., treba si vziať 2 hodinové lístky na MHD, jedlo a pitie na celý deň, pevnú obuv a pršiplášť. Návrat plánujeme medzi 17:00 a 17:30, v prípade potreby počkáme s deťmi na rodičov na fare. Informácie o výlete si môžete pozrieť aj na plagátiku pri východe z kostola.

  • Farská púť do Fatimy

sa koná v termíne 19. - 22. 09. 2011. Keďže sa uvoľnilo jedno miesto, náhradník sa môže prihlásiť u organizátorky, pani Tóthovej. Prípadnému záujemcovi odovzdáme kontakt v sakristii.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál