Farské oznamy 16. októbra 2011

16.10.2011 Branislav Čaniga

  • Liturgický kalendár

Pondelok 17. 10. - sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka, spom.

Utorok 18. 10. - sv. Lukáša, evanjelistu, sviatok

Streda 19. 10. - sv. Pavla z Kríža, kňaza, ľ. spom.

  • Výročie posviacky chrámu

Budúcu nedeľu 23. októbra pri slávnostnej sv. omši o 9.00 hod. budeme anticipovať výročie posviacky chrámu, ktoré pripadá na sviatok sv. apoštolov Šimona a Júdu.

V tú istú nedeľu o 15.00 hod. vás srdečne pozývame na tradičné hodové stretnutie do seminárnej miestnosti na farskom úrade. Gazdinky, ktoré by chceli prispieť nejakým koláčom, prosíme, aby ich priniesli so sebou.

  • Poďakovanie

V zbierke BOJ PROTI HLADU na pomoc pre Haiti sa v našej farnosti vyzbieralo 1349,84 eur. Všetkým darcom vyslovujeme srdečné Pán Boh odmeň.

  • Misijná nedeľa

Budúcu nedeľu 23. októbra  si pripomenieme dôležitosť  svetových misií. Podporme tento úmysel vo svojich  modlitbách, ako aj príspevkom na misijnú zbierku, ktorá sa bude v ten deň konať po sv. omšiach.

  • Právna poradňa

nebude vo štvrtok 20. októbra 2011 poskytovať svoje služby.

  • Príprava dospelých ku sviatostiam

Všetci prihlásení dospelí kandidáti na prijatie sviatostí budú mať pravidelné stretnutia každý pondelok o 20.00 hod. v pastoračnej miestnosti na Farskom úrade Blumentál (Vazovova 8).


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál