Farské oznamy 2. októbra 2011

2.10.2011 Branislav Čaniga

  • Liturgický kalendár

Utorok 4. 10. - sv. Františka z Assissi, spom.

Štvrtok 6. 10. - sv. Bruna, kňaza, ľ. spom.

Piatok 7. 10. - Ružencovej Panny Márie, spom.

  • Rekolekcia

Rekolekcia kňazov dekanátu Bratislava - Stred začne v pondelok 3. októbra sv. omšou o 9.00 hod. v Kostole sv. Vincenta de Paul v Ružinove.

  • Zápis omšových úmyslov

Omšové úmysly na mesiac november sa budú zapisovať v Krstnej kaplnke v pondelok 3. októbra o 16.00 hod.

  • Lectio divina

Pozývame vás do Katedrály sv. Martina v stredu 5. októbra, kde sa uskutoční stretnutie nad Božím slovom (formou Lectio Divina) s bratislavským arcibiskupom Stanislavom Zvolenským, so začiatkom o 20.00 hod. Témou je úryvok z Knihy Exodus: Mojžiš, Pánov služobník.

  • Prvopiatkový týždeň

Prvý štvrtok v mesiaci  6. 10. je dňom modlitieb za duchovné povolania.

Na prvý piatok v mesiaci   7. 10. budeme spovedať  ako obvykle.

  • Spolok sv. Vojtecha

Členovia Spolku svätého Vojtecha si môžu vyzdvihnúť Pútnik svätovojtešský, podielovú knihu a DVD s filmom BELLA v predajni SSV.

  • Časopis Blumentál

Vyšlo októbrové číslo nášho farského časopisu Blumentál. Okrem iného odporúčame aj príspevok od dp. Diana o modlitbe sv. ruženca.

  • Októbrová ružencová pobožnosť

Mesiac október je mesiacom posvätného ruženca. V našom kostole sa posv. ruženec budeme modliť s kňazom vo všedné dni ráno po skončení sv. omše o 6.30 hod., a večer po sv. omši o 16.30 hod. a v sobotu  o 17.30 hod. pred večernou sv. omšou.

  • Poďakovanie

Chceme vyjadriť úprimné Pán Boh odmeň! za milodar v  sume 100 €, venovaný v tomto týždni na potreby našej farnosti.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál