Farské oznamy 23. októbra 2011

25.10.2011 Branislav Čaniga
  • Liturgický kalendár

Pondelok 24. 10. - sv. Antona Márie Clareta, biskupa, ľ. spom.

Piatok 28. 10. - výročie posviacky blumentálskeho chrámu - sviatok sv. apoštolov sv. Šimona a Júdu

  • Misijná nedeľa

Dnes sa koná pri všetkých sv. omšiach zbierka na misie. Vyslovujeme vám za vaše príspevky úprimné Pán Boh odmeň!

  • Výročie posviacky chrámu

Dnešnú nedeľu o 15.00 hod. vás srdečne pozývame na tradičné hodové stretnutie do seminárnej miestnosti na farskom úrade. Gazdinky, ktoré by chceli prispieť nejakým koláčom, prosíme, aby ich priniesli so sebou. V programe vystúpia spevácke zbory našej farnosti (Béčkari, mládežnícky zbor), podľa počasia je v pláne aj grilovanie. Všetci sú srdečne pozvaní. V piatok 28. októbra bude slávnostná sv. omša o 16.30 hod. pri príležitosti výročia posviacky nášho chrámu. V modlitbách pamätajme na + vdp. Jozefa Poecka, pochovaného na Ondrejskom cintoríne, ktorý dal postaviť náš blumentálsky kostol.

  • Prechod na zimný čas

Budúci víkend prechádzame na zimný čas. Nezabudnite si v sobotu 29.  októbra večer posunúť čas o 1 hodinu dozadu.

  • Čítanie Sv. Písma

V dňoch 20. - 25. novembra 2011 sa v Bratislave uskutoční podujatie “Biblia dňom i nocou - Súvislé čítanie a počúvanie Svätého písma” z iniciatívy veriacich bratislavských farností pod záštitou Mons. Stanislava Zvolenského, Bratislavského arcibiskupa- metropolitu.

Sväté písmo začnú čítať v Nedeľu Krista Kráľa (20. novembra) o 19:00 v Kostole sv. Ladislava. Čítať sa bude nonstop počas všetkých šiestich dní a nocí.Organizátori pozývajú všetkých zapojiť sa do počúvania Božieho slova v Kostole sv. Ladislava v Bratislave, prípadne sledovaním on-line prenosu prostredníctvom internetu. Veriaci, ktorí by sa chceli aktívne zapojiť do čítania (každý bude čítať súvisle 15 minút), nech sa informujú po svätej omši v sakristii. Prihlásiť sa možno do 28. októbra 2011.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál