Farské oznamy 30. októbra 2011

29.10.2011 Branislav Čaniga

  • Liturgický kalendár

Utorok 1. 11. - Slávnosť Všetkých svätých, prikázaný sviatok

Streda 2. 11. - Spomienka na všetkých verných zosnulých

Piatok 4. 11. - sv. Karola Boromejského, biskupa, spom.

  • Sviatok Všetkých svätých

Sv. omše na prikázaný sviatok Všetkých svätých v utorok 1. novembra budú ako v nedeľu.

  • Dušičková pobožnosť

V utorok 1. novembra o 15.00 hod. sa pri hlavnom kríži na Ondrejskom cintoríne uskutoční dušičková pobožnosť.

V našom kostole sa bude dušičková pobožnosť konať v stredu 2. novembra po sv. omšiach, ktoré začínajú o 6.30 a 16.30. V tento deň sú sv. omše ako v pracovný deň.

  • Úplné odpustky

Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže získať úplné odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od 1. do 8. novembra. Treba splniť aj ďalšie podmienky: sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel sv. Otca. Napokon vo všeobecnosti je potrebné vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu aj k všednému.  V súvislosti s odpustkami odporúčame prečítať si článok o odpustkoch v najnovšom čísle časopisu Blumentál.

  • Prvopiatkový týždeň

Prvý štvrtok v mesiaci 3. 11. je dňom modlitieb za duchovné povolania.

Na Prvý piatok v mesiaci 4. 11. budeme spovedať  ako obvykle.

Na Prvú sobotu 5. 11.  bude po skončení druhej rannej sv. omše nasledovať modlitba fatimského sv. ruženca.

  • Poďakovanie za zbierku

V zbierke na misie ste minulú nedeľu prispeli sumou 1764,54 €. Vyslovujeme vám za vaše príspevky aj v mene pátrov verbistov úprimné Pán Boh odmeň!


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál