Farské oznamy 9. októbra 2011

9.10.2011 Branislav Čaniga

  • Liturgický kalendár

Piatok 14. 10. - sv. Kalixta I., pápeža a mučeníka, ľub. spom.

Sobota 15. 10. - sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi, spom.

  • Bratstvo živého ruženca

Naše blumentálske Bratstvo sv. ruženca  vám ponúka možnosť prihlásiť sa za nových členov do nášho ružencového spolku. Zapísať sa môžete u našich ružencových horliteliek v nedeľu 9. októbra po sv. omšiach v predsieni kostola.

  • Príprava dospelých ku sviatostiam

Všetci prihlásení dospelí kandidáti na prijatie sviatostí budú mať prvé stretnutie vo štvrtok  13. októbra o 19.00 hod. na Farskom úrade Blumentál (Vazovova 8).

  • Príprava birmovancov

Birmovanci - deviataci a stredoškoláci - ktorí sa prihlásili na prípravu v našej farnosti Blumentál, sú pozvaní na svätú omšu pre birmovancov v PIATOK 14.10.2010 o 18.00 hod. Po svätej omši bude prvé - organizačné - stretnutie s pánom kaplánom.

  • Šarkaniáda

Pozývame všetky deti na jesennú šarkaniádu v sobotu 15.10. Stretneme sa o 9.30 hod na fare. (Treba si priniesť dva 15-min lístky na MHD, stravu, pršiplášť, svojho šarkana prípadne materiál na jeho výrobu.) Ďalšie informácie nájdete na výveske. V prípade nepriaznivého počasia bude na fare náhradný program.

  • Charitatívny koncert

Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala predstaví diela Johanna Sebastiana Bacha, Antonia Vivaldiho, Wolfganga Amadea Mozarta a Benjamina Brittena v nedeľu 16. októbra 2011 o 15.00 hod. v Dóme sv. Martina. Výnos zo vstupného bude použitý na prevádzku nocľahárne pre bezdomovcov v Bratislave, ktoré prevádzkuje Depaul Slovensko. Viac informácií nájdete na stránke: www.depaulslovensko.org

  • Poďakovanie

Chceme vyjadriť úprimné Pán Boh odmeň! za milodary v  sume 125 €, venované v tomto týždni na potreby našej farnosti ako prejav vďaky.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál