Farské oznamy 13. novembra 2011

13.11.2011 Branislav Čaniga
  • Liturgický kalendár

Utorok 15. 11. - sv. Alberta Veľkého, biskupa a učiteľa Cirkvi, ľ. sp.

Štvrtok 17. 11. - sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky, spom.

Piatok 18. 11. - Výročie posviacky bazilík sv. Petra a sv. Pavla

  • Svätomartinská zbierka

Dnešnú nedeľu sa koná vo všetkých kostoloch Bratislavskej arcidiecézy tradičná svätomartinská zbierka, ktorou chceme prispieť na zakúpenie prístroja pre Detskú fakultnú nemocnicu v Bratislave. Informácie o Svätomartinskej  zbierke a milodaroch z rokov 2009 a 2010 spolu s fotografiami sú zverejnené na webovej stránke Bratislavskej arcidiecézy www.abu-bratislava.sk.

  • Kňazská rekolekcia

Novembrová rekolekcia kňazov dekanátu Bratislava - Stred začne sv. omšou o 9.00 hod. v pondelok 14. novembra v kostole kapucínov.

  • Koncert Jany Kocianovej so sprievodným slovom vdp. Jána Sucháňa

sa uskutoční 19.11.2011 o 16.00 hod. v našom kostole Blumentál. Koncert sprevádza 24-členný orchester Artmusicorchestra. Koncert sa uskutoční pod záštitou Nádácie Emílie a Michala Kováčovcov. Vstupné je 10,- eur. Pre deti do 15 rokov je vstup voľný. Výťažok zo vstupného sa použije na charitatívne ciele uvedenej nadácie. Lístky si možno zakúpiť v predpredaji cez Ticketportal alebo v predsieni kostola po nedeľných sv. omšiach.

  • Sviatok Krista Kráľa

Budúca nedeľa - sviatok Krista Kráľa je poslednou nedeľou v cirkevnom roku. Sv. omša o 9.00 hod. bude v ten deň v reči latinskej. Po sv. omšiach sa koná obnova zasvätenia ľudského  pokolenia Najsv. Srdcu Ježišovmu.  Modlitba Zasvätenia spojená so slávnostnou poklonou bude nasledovať po sv. omši o 16.30 hod.

  • Stretnutia detí

Pre deti vo veku od 6 do 15 rokov pripravujeme pravidelné stretnutia v skupine pod vedením táborových vedúcich. Budeme sa veľa zabávať, veľa rozprávať, niečo tvoriť no hlavne spolu budeme tráviť príjemný čas. Ak máte záujem, môžete sa zapísať v sakristii. Stretká budú bývať každý druhý pondelok od 16:00 do 18:00 na fare. Prvé stretnutie bude 21.novembra 2011 o 16:00. Tešíme sa na Vás!

  • Vychádzka pre deti

Pozývame všetky deti farnosti stráviť s nami ďalšie sobotné popoludnie. Stretneme sa v sobotu 19. novembra o 13.00 na fare. Treba sa teplo obliecť, pôjdeme na vychádzku do okolia. Na programe je zábava, hry, pátranie.

  • Ples bratislavských farností

Pripravuje sa ďalší ročník PLESU BRATISLAVSKÝCH FARNOSTÍ, ktorý sa uskutoční 28.1.2012 v Incheba Expo Arene pod záštitou Mons. Stanislava Zvolenského, arcibiskupa metropolitu. Spoluorganizátormi tejto akcie je aj náš spevácky zbor Béčkari. Radi by sme oslovili potenciálnych partnerov, sponzorov, ale aj vás, ktorí máte chuť a možnosti zapojiť sa do organizácie. Tiež pozývame spevácke zbory k účasti a k naštudovaniu spoločnej skladby. Prihlásiť sa môžete na mailovej adrese plesfarnosti@gmail.com, alebo na telefónnom čísle uvedenom na našej web stránke: www.plesbratislavskychfarnosti.sk.  O spustení predaja vstupeniek, programe a ďalších detailoch vás budeme informovať prostredníctvom oznamov a plagátov priamo v kostoloch, na našej už spomenutej web stránke a nájdete nás aj na facebooku.

  • Oznam Charity Blumentál

Akcia pre deti: Aj v tomto roku sa uskutoční súťaž detí z náboženskej výchovy medzi farnosťami. Organizačne túto akciu zastrešuje práve naša farnosť prostredníctvom Charity Blumentál. Akcia sa uskutoční 26. novembra  v pastoračných priestoroch u Saleziánov na Miletičovej ul. Po súťaži bude nasledovať karneval s vyhodnotením najvtipnejšej doma vyrobenej masky. Uvítame  sponzorov, ktorí by boli ochotní prispieť cenami do súťaží a taktiež pomoc mamičiek, ktoré by priniesli dobroty na občerstvenie. Viac informácii nájdete včas vo farskej výveske, výveske  charity v predsieni kostola a aj na internetovej stránke charity.

Prosba: Už dávnejšie sme si adoptovali ako farnosť v rámci adopcie na diaľku dievčatko Teresiu Wathanji z Kene. Dievčatku každoročne posielame prostredníctvom O.Z. Dobrota sv. Alžbety na účet sumu 540 eur, z ktorého je financované pre ňu školné a všetky ostatné školské potreby. V minulom roku  aj vďaka dvom dobrodincom sme mali finančné prostriedky na úhradu školného v roku 2010 zabezpečené a tiež sme mohli poslať v marci tohto roka školné pre rok 2011. Na účte, ktorý sme v rámci našej charity na tento účel vyhradili, nám už zostala len suma 230 eur. V zmysle zmluvy bude treba uhradiť v marci 2012 sumu na ďalšie obdobie. Veríme, že sa nám podarí chýbajúce prostriedky získať.  Všetci dobrodinci, ktorí sú ochotní prispieť na tento účel, môžu poslať svoj milodar s uvedením variabilného symbolu 115 (resp. do účelu uvedú slovo Keňa) na číslo účtu (0011487467/0900) , ktorý je uvedený aj vo výveske charity v predsieni kostola.

  • Evanjelizačné pásmo

V rámci Týždňa Cirkvi pre mládež chceme ponúknuť mladým našej arcidiecézy evanjelizačné pásmo GODZONE, ktoré bude v Bratislave 17.11.2011  vo švrtok od  18.00 do 20.30 hod. v UPC v Mlynskej doline. Pozývame všetkých mladých, ale osobitne birmovancov. Bližšie informácie sú na  www.godzone.sk


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál