Farské oznamy 20. novembra 2011

20.11.2011 Branislav Čaniga
 • Liturgický kalendár
 • Pondelok 21. 11. - Obetovanie Panny Márie, spom.

  Utorok 22. 11. - sv. Cecílie, panny a mučenice, spom.

  Streda 23. 11. - sv. Kolumbána, opáta, ľ. spom.

  Štvrtok 24. 11. - sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza a spoločníkov, mučeníkov, spom.

  Piatok 25. 11. - sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice, ľ. spom.

  • Poďakovanie

  V rámci svätomartinskej zbierky ste minulú nedeľu venovali 2187,54 €.

  Okrem toho sme pre potreby farnosti v tomto týždni dostali milodary v sume 100 a 20 €. Za vaše príspevky vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň!

  • Požehnanie adventných vencov

  Budúca nedeľa je Prvá adventná nedeľa. Začíname ňou nový cirkevný rok a prípravu na vianočné sviatky. Pri sv. omšiach budú požehnané adventné vence, ktoré si môžete priniesť so sebou.

  • Zbierka na Charitu

  Budúcu nedeľu 27. novembra sa uskutoční jesenná zbierka pre potreby Katolíckej charity. Vopred vyjadrujeme poďakovanie za vaše milodary.

  • Oznam Charity Blumentál

  V  sobotu 26. novembra v pastoračných priestoroch v kostole  u saleziánov na Miletičovej ulici. sa uskutoční súťaž detí z náboženskej výchovy medzi farnosťami. Organizačne túto akciu zastrešuje naša farnosť za pomoci farskej charity Blumentál. Pokračovaním akcie bude tradičný karneval s vyhodnotením najvtipnejšej doma vyrobenej masky. Chceme poprosiť mamičky, žeby pripravili dobroty na občerstvenie a uvítali by sme  tiež sponzorov, ktorí by boli ochotní prispieť cenami do súťaží. Vopred veľká vďaka. Podrobnosti o tejto akcii nájdete vo výveske charity v predsieni kostola a aj na internetovej stránke charity.


  Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál