Farské oznamy 17. júna 2012

17.6.2012 Branislav Čaniga
  • Liturgický kalendár

Utorok, 19.6.: sv. Romualda, opáta, ľ.sp.

Štvrtok, 21. 6.: sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka, sp.

Piatok, 22. 6.: sv. Pavlína z Noly, biskupa, ľ. sp.; sv. Jána Fishera, biskupa a Tomáša Morusa, mučeníkov, ľ. sp.

Nedeľa, 24. 6.: slávnosť Narodenia sv. Jána Krstiteľa

  • Poďakovanie

Vyslovujeme úprimné poďakovanie dobrodincom, ktorí v tomto týždni prispeli pre potreby našej farnosti celkovou sumou 880,- €.

  • Výlet rodín

Pozývame rodiny s deťmi na menší farský výlet do prírody. Stretáme sa v nedeľu 24.júna o 14,30 hod. pred farou na  Vazovovej 8.

  • Charita Blumentál

Oznam pre dôchodcov: Ako sme Vás už informovali, na sobotu 23. júna 2012 pripravuje Charita púť do Báču.   Odchod autobusu je o 9.00 hod. z Blumentálskej ulice od pošty. Predpokladaný návrat je o cca 15.00 hod. Prihlásiť sa treba v pondelok 18. 6. 2012 od 9.00 - 11.00 hod. v kancelárii charity na Vazovovej 8. Poplatok je 1,- euro. Podrobnú informáciu dostanete pri prihlasovaní.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál