Farské oznamy 24. júna 2012

24.6.2012 Branislav Čaniga

  • Liturgický kalendár

Streda, 27. 6.: sv. Ladislava, ľ. sp.; sv. Cyrila Alexandrijského, biskupa a učiteľa Cirkvi, ľ. sp.

Štvrtok, 28. 6.: sv. Ireneja, biskup a mučeníka, sp.

Piatok, 29. 6.: slávnosť sv. apoštolov Petra a Pavla, prikázaný sviatok Sobota, 30. 6.: Prvých sv. mučeníkov Cirkvi v Ríme, ľ. sp.

  • Výlet rodín

Pozývame rodiny s deťmi na menší farský výlet do prírody. Stretneme sa dnes v nedeľu 24.júna o 14,30 hod. pred farou na  Vazovovej 8.

  • Prikázaný sviatok sv. Petra a Pavla

V piatok 29. júna je prikázaný sviatok apoštolských kniežat sv. Petra a Pavla. Sv. omše budú dopoludnia o 5.45, 6.30, 9.00 a 10.30 a večer o 16.30, 18.00 a 19.00 h. V tento deň sa pri všetkých sv. omšiach uskutoční tradičná zbierka „Halier sv. Petra”.

  • Diakonská prax

Na diakonskú prax počas letných prázdnin do našej farnosti nastúpi dp. Ing.  Vladimír Mikulec. Buďme mu nápomocní aj našimi modlitbami.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál