Farské oznamy 29. júla 2012

31.7.2012 Branislav Čaniga
  • Liturgický kalendár

Pondelok, 30.7.: sv. Petra Chryzológa, biskupa a učiteľa Cirkvi, ľ.sp.

Utorok, 31.7.: sv. Ignáca z Loyoly, kňaza, spom.

Streda, 1.8.: sv. Alfonza Márie de Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi, spom.

Štvrtok, 2.8.: sv. Euzébia Vercellského, biskupa., ľ.sp.

sv. Petra Juliána Eymarda, kňaza, ľ.sp.

Sobota, 4.8.: sv. Jána Márie Vianneyho, kňaza, spom.

  • Zápis omšových úmyslov

Omšové úmysly na mesiac september  sa budú zapisovať v krstnej kaplnke v stredu 1. augusta od 16.00 hod.

  • Porciunkula

Vo štvrtok  2. augusta  možno vo farských, katedrálnych a františkánskych kostoloch získať úplné tzv. porciunkulové odpustky”. Skutok predpísaný na získanie odpustkov je nábožná návšteva kostola spojená s Modlitbou Pána (Otče náš) a Vyznaním viery (Verím v Boha). Okrem toho treba zachovať tri obvyklé podmienky: svätá spoveď, sväté prijímanie,  modlitba na úmysel Svätého Otca (Otče náš, Zdravas a Sláva) a vyhýbanie sa príležitosti k akémukoľvek hriechu.

  • Prvopiatkový týždeň

Prvý štvrtok v mesiaci 2. 8. je dňom modlitieb za duchovné povolania.

Na prvý piatok v mesiaci 3. 8. budeme spovedať  ako obvykle.

Na prvú sobotu 4. 8.  bude po skončení druhej rannej sv. omše nasledovať modlitba fatimského sv. ruženca.

  • Farská knižnica

Farská knižnica bude v auguste z dôvodu prázdnin zatvorená. Knižnica bude opäť k dispozícii v septembri.

  • Farský časopis

Vyšlo augustové číslo nášho farského časopisu Blumentál.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál