Farské oznamy 9. septembra 2012

8.9.2012 Branislav Čaniga
  • Liturgický kalendár

Streda, 12. 9. - Najsv. Mena Panny Márie

Štvrtok, 13. 9. - sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi,  spom.

Piatok, 14. 9. - sviatok Povýšenia svätého Kríža

Sobota, 15. 9. - slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska

  • Kňazská rekolekcia

V pondelok 10. septembra sa uskutoční mesačná rekolekcia kňazov dekanátu Bratislava - Stred. Spoločné slávenie sv. omše začne o 9.00 hod. vo farskom kostole vo Vajnoroch.

  • Sv. omše na sviatok Sedembolestnej Panny Márie

V sobotu 15. septembra na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, sv. omše v našom kostole budú o 6.00, 7.30 , 9.00, 10.30 a 12.00 hodSv. omša o 18.00 hod. bude z nasledujúcej nedele.

  • Príprava dospelých ku sviatostiam

Aj tento rok začíname prípravu na prijatie sviatostí pre dospelých. Tí, ktorí by mali záujem o prijatie krstu, prípadne svätého prijímania a sviatosti birmovania, môžu sa prihlásiť v kancelárii farského úradu počas úradných hodín do konca septembra.

  • Príprava na sviatosť birmovania

Žiaci 9. roč. ZŠ a starší, ktorí majú záujem prijať  sviatosť birmovania v našej farnosti, sa môžu prihlásiť do konca septembra v kancelárii Farského úradu počas úradných hodín.

  • Mládežnícke adetské sv. omše

Od dnešnej nedele začínajú nedeľné sv. omše o 10.30 hod. za účasti detí (tzv. detské sv. omše). Zvlášť ich odporúčame deťom, ktoré sa pripravujú na Prvé sv. prijímanie a ich rodičom. Po prázdninovej prestávke sme opäť začali mládežnícke sv. omše každý utorok o 18.00 hod.  Každý piatok o 18.00 hod. bude sv. omša osobitne určená pre birmovancov.

Oznamy Charity Blumentál:

  • Výlet rodín do Nového Zelándu

V spolupráci s Charitou Blumentál Vás pozývame na celodenný výlet rodín s deťmi do Nového Zélandu na Slovensku. Výlet bude v sobotu 29.septembra 2012. Viac informácií bude v nasledujúcich oznamoch.

  • Oznam pre dôchodcov:

Ako sme už informovali, v sobotu 22. septembra 2012 pripravuje Charita Blumentál púť pre dôchodcov do Rajeckej Lesnej spojenú s návštevou Starej Bystrice, kde sa nachádza známy slovenský orloj. Prihlásiť sa treba v kancelárii Charity (na Vazovovej 8) v pondelok 10. septembra 2012 od 9.oo - 11.oo hod. Poplatok je 5,- €.  Pri prihlasovaní dostanete aj podrobnú písomnú informáciu. Zároveň prosíme, ak budete prihlasovať okrem seba aj ďalších, treba uviesť tiež potrebné údaje, čiže okrem mena, aj adresu a PSČ.

Pripomíname tiež, že v októbri 2012 pripravujeme pre dôchodcov aj púť do Šaštína. Presný termín  oznámime v budúcich oznamoch.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál