Farské oznamy 28. októbra 2012

27.10.2012 Branislav Čaniga
  • Liturgický kalendár

Štvrtok 1. 11. - Slávnosť Všetkých svätých, prikázaný sviatok

Piatok 2. 11. - Spomienka na všetkých verných zosnulých

  • Výročie posviacky chrámu

Dnešnú nedeľu slávime výročie  posviacky nášho chrámu. Po sv. omšiach sa koná hodová ofera. Za Vaše príspevky Vám vopred úprimne ďakujeme. Popoludní o 15.00 hod. Vás srdečne pozývame na tradičné hodové stretnutie do seminárnej miestnosti na farskom úrade. Gazdinky, ktoré by chceli prispieť nejakým koláčom, prosíme, aby ich priniesli so sebou.

V modlitbách pamätajme na + vdp. Jozefa Poecka, pochovaného na Ondrejskom cintoríne, ktorý dal postaviť náš blumentálsky kostol.

  • Sviatok Všetkých svätých

Sv. omše na prikázaný sviatok Všetkých svätých vo štvrtok 1. novembra budú ako v nedeľu.

  • Dušičková pobožnosť

Vo štvrtok 1. novembra o 15.00 hod. sa pri hlavnom kríži na Ondrejskom cintoríne uskutoční dušičková pobožnosť.

V našom kostole sa bude dušičková pobožnosť konať v piatok 2. novembra po sv. omšiach, ktoré začínajú o 6.30 a 16.30.

Na Spomienku na všetkých verných zosnulých 2. novembra budú  sv. omše ako v pracovný deň.

  • Úplné odpustky

Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže získať úplné odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od 1. do 8. novembra. Treba splniť aj ďalšie podmienky: sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel sv. Otca. Napokon vo všeobecnosti je potrebné vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu aj k všednému.

  • Prvopiatkový týždeň

Prvý štvrtok v mesiaci 1. 11. je dňom modlitieb za duchovné povolania.

Na Prvý piatok v mesiaci 2. 11. budeme spovedať  ako obvykle. V rámci spovedania  v prvopiatkovom týždni začne sv. spoveď vo štvrtok popoludní  až o 16.00 hod. vzhľadom na Dušičkovú pobožnosť na cintoríne.

Na Prvú sobotu 3. 11.  bude po skončení druhej rannej sv. omše nasledovať modlitba fatimského sv. ruženca.

  • Poďakovanie

Chceme vyjadriť úprimné Pán Boh odmeň! za Vaše príspevky na misijnú zbierku  v sume 1626,82 EUR a taktiež za Vaše milodary v celkovej sume 65 €, venované v tomto týždni na potreby našej farnosti.

  • Časopis Blumentál

Vyšlo novembrové číslo nášho farského časopisu Blumentál.

  • Oznam Charity Blumentál

Po dlhšej prestávke opäť rozširujeme  možnosť výučby práce s počítačom, čiže okrem stredy tieto budeme poskytovať  aj v utorok, a to od   utorka 6. novembra 2012 v čase  od 18.00 hod. do 19.30 hod.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál