Farské oznamy 31. marca 2013

31.3.2013 Branislav Čaniga
  • Liturgický kalendár

Počas celého týždňa slávime Veľkonočnú oktávu. Budúca nedeľa je Nedeľou Božieho milosrdenstva.

  • Veľkonočná nedeľa

Deviatnik k Božiemu milosrdenstvu bude dnes v rámci pravidelnej nedeľnej pobožnosti cca o 17,30 h. V dnešný deň sa po sv. omšiach koná veľkonočná ofera. Vopred vyslovujeme vďačnosť za Vaše príspevky.

  • Veľkonočný pondelok

Na Veľkonočný pondelok 1. apríla sväté omše, ako aj Deviatnik k Božiemu milosrdenstvu  budú  ako v nedeľu.

  • Raduj sa, nebies Kráľovná

Počas Veľkonočného obdobia sa namiesto Anjel Pána modlíme Raduj sa, nebies Kráľovná.

  • Deviatnik k Božiemu milosrdenstvu

V Deviatniku k Božiemu milosrdenstvu budeme pokračovať cez veľkonočnú oktávu - počas celého týždňa po skončení sv. omše o 16,30 hod. a v sobotu pred sv. omšou o 17,30 hod.

  • Poďakovanie

Vyjadrujeme úprimné poďakovanie všetkým, ktorí ste akýmkoľvek spôsobom prispeli k dôstojnej oslave veľkonočných sviatkov v našom kostole.  Taktiež Pán Boh odmeň! aj za Vaše individuálne milodary pred Veľkou nocou v sume 90,- €, venované pre potreby našej farnosti. Všetkým Vám prajeme požehnanú  a radostnú Veľkú noc.

  • Koncert vKatedrále

Dnes popoludní o 15.00 hod. sa v Katedrále sv. Martina v Bratislave uskutoční benefičný organový koncert katedrálneho organistu Martina Baka. Výťažok z dobrovoľného vstupného bude venovaný ako dar detskému hospicu Plamienok v Petržalke. Všetci ste srdečne pozvaní.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál