Farské oznamy 28. apríla 2013

27.4.2013 Branislav Čaniga
 • Liturgický kalendár

Pondelok 29. 4.: sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi, patróny Európy, sviatok

Utorok 30. 4:  Sv. Pia V., pápeža, ľ. spom.

Streda 1. 5.:  Sv. Jozefa, robotníka, ľ. spom.

Štvrtok 2. 5.: Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi, spom.

Piatok 3. 5.: sviatok sv. Filipa a Jakuba, apoštolov

 • Prvopiatkový týždeň

Prvý štvrtok v mesiaci 2.5. je dňom modlitieb za duchovné povolania.

Na Prvý piatok v mesiaci 3.5. budeme spovedať  ako obvykle.

Na Prvú sobotu 4.5.  bude po skončení druhej rannej sv. omše nasledovať modlitba fatimského sv. ruženca.

 • Májová pobožnosť

Od stredy 1. mája sa budeme počas celého mesiaca v rámci májovej pobožnosti  modliť Loretánske litánie po sv. omšiach o 6.30 a 16.30 h.

 • Zápis omšových úmyslov

Omšové úmysly na mesiac jún sa budú zapisovať v pondelok 6. mája od 16.00 hod. v krstnej kaplnke.

 • Lectio divina

V stredu 1. mája o 20.00 hod. sa v Katedrále sv. Martina v Bratislave bude konať  stretnutie nad Božím slovom v cykle “Obnovme našu vieru a mravnosť!” Podnetom na uvažovanie bude deviate Božie prikázanie, ktoré nás varuje pred nezriadenou žiadostivosťou túžob a očí. Stretnutie bude viesť otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský.

 • Výročná farská poklona

V nedeľu 5. mája sa v našej farnosti uskutoční celodenná výročná farská poklona. Najsvätejšia sviatosť Oltárna bude vyložená k adorácii po skončení poludňajšej sv. omše cca o 12.45 h. Poklonu ukončíme pobožnosťou a eucharistickým požehnaním o 16.15 h.

 • Diecézne stretnutie mládeže

Pozývame mladých na víkendové diecézne stretnutie mládeže CLIPTIME, ktoré sa uskutoční 10.-12.mája.2013 v Marianke. V programe bude spoločenstvo, radosť, dobrá hudba, Boh a jeho láska, oddych, divadlo, dobré slovo, noví ľudia, milosrdenstvo, zábava, zaujímaví hostia, rodinná atmosféra, rozhovory, duchovno, Eucharistia, rehoľná kaviareň, atď. Bližšie informácie na výveske kostola alebo na webstránke www.cliptime.sk.

 • Púť po stopách vierozvestov

Pozývame Vás v rámci Roku sv. Cyrila a Metoda na púť Po stopách vierozvestov.  Púť uskutočníme na jeseň 14.-23.9.2013. Navštívime viaceré balkánske krajiny a turecký Istanbul. Doprava: kombinácia lietadlo / bus (bez nočných prejazdov). Základná cena: 495 € a letiskové poplatky 125 €. Odborným sprievodcom púte bude Mons. Ján Majerník. Viac informácii nájdete na výveske pred kostolom. Prihlášky a program púte si môžete vyzdvihnúť v sakristii alebo na fare.

 • Oznamy Charity Blumentál

Oznam pre dôchodcov: Na sobotu 4. mája 2013 organizuje charita pre dôchodcov  už tradičnú púť do Šaštína. Keďže autobus, ktorý máme objednaný na púť do Šaštína, organizovanú Charitou Blumentál na sobotu 4. mája 2013  má 50 miest, ešte je  voľných 5 miest. Prihlásiť sa možno v kancelárii charity v pondelok 29. apríla 2013  od 16.oo - 17.15 hod. Poplatok je 2 €.

Pozvánka: Pri príležitosti Dňa matiek pozývame mamičky našej farnosti, ktoré prijali od Pána Boha 4 a viac detí, na malé posedenie, ktoré sa uskutoční v nedeľu 12. mája 2013 o 15.oo hod. v seminárnej miestnosti farského úradu na Vazovovej 8.

 • Poďakovanie

V zbierke na kňazský seminár ste minulú nedeľu prispeli sumou 1592,85 €. Nech vás Pán odmení za vaše milodary. Vyslovujeme úprimné poďakovanie aj za individuálne milodary v celkovej sume 50 €, ktorými ste prispeli pre potreby našej farnosti.

 • Časopis Blumentál

Vyšlo májové číslo nášho farského časopisu Blumentál.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál