Farské oznamy 6. októbra 2013

6.10.2013

Liturgický kalendár

Pondelok 7. 10. - Ružencovej Panny Márie, spomienka

Streda 9. 10. - sv. Dionýza, biskupa a spoločníkov, mučeníkov, ľ. spom.;

sv. Jána Leonardiho, kňaza, ľ.spom.

  • Spolok sv. Vojtecha

Členovia Spolku svätého Vojtecha, evidovaní v predajni Bratislava, si môžu vyzdvihnúť  na rok 2014 Pútnik svätovojtešský a podielovú knihu v predajni SSV Bratislava.

  • Bratstvo živého ruženca

Naše blumentálske Bratstvo živého ruženca  bude prijímať nových členov do nášho ružencového spolku. Zapísať sa môžete u našich ružencových horliteliek v nedeľu 13. októbra 2013 po sv. omšiach v predsieni kostola.

  • Oznamy Charity Blumentál

Oznam pre dôchodcov: V nedeľu 13. októbra  pozývame záujemcov do Mirbachovho paláca  na výstavu   Ave Mária -  mariánska ikonografia v zbierkach Galérie mesta Bratislavy. Zraz je o 15.oo hod. pred Mirbachovým palácom na Františkánskom nám. 11. Prosíme o presnosť, nakoľko prehliadka bude so sprievodcom. Termín návštevy pôvodne ohlásenej výstavy obrazov starých talianskych majstrov včas oznámime, nakoľko výstava Ave Mária končí v skoršom termíne. Ďakujeme za pochopenie.

Oznam pre rodičov: Na sobotu 26. októbra  pripravuje charita burzu detského a materského jesenného a zimného oblečenia. Podrobnú informáciu nájdete vo výveske charity v predsieni kostola a na internetovej stránke charity.

Oznam o rozšírení služieb poradní charity: Charita Blumentál rozširuje svoje služby o sociálne poradenstvo. Každý utorok od 9.oo - 11.oo hod. v kancelárii charity na Vazovovej 8 môžu  záujemcovia  využiť pomoc pri vypisovaní tlačív a žiadostí,  komunikáciu s príslušnými úradmi,  atď.

  • Poďakovanie

Vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň! za Vaše príspevky v zbierke pre našu farnosť (výmena strešnej krytiny na objekte seminárnej miestnosti) v sume 2861,- €.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál