Farské oznamy 1. decembra 2013

2.12.2013 Branislav Čaniga

 • Liturgický kalendár

Utorok 3.12. - sv. Františka Xaverského, kňaza, spom.

Streda 4.12. - sv. Jána Damascénskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi, ľ. spom.

Piatok 6.12. - sv. Mikuláša, biskupa, ľ. spom.

Sobota 7.12. - sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi, spom.

 • Začiatok Adventu

Dnešnou nedeľou začíname obdobie Adventu a zároveň nový cirkevný rok. Pri každej sv. omši  požehnávame adventné vence. Po sv. omšiach cez týždeň budeme v tomto období spoločne spievať alebo recitovať Anjel Pána. V modlitbe sv. ruženca sa odporúča uprednostniť radostné tajomstvá.

 • Roráty

Počas všedných dní adventného obdobia budú ráno o 5.45 hod. rorátne sv. omše.

 • Zbierka na Charitu

Dnes sa koná jesenná zbierka pre potreby Katolíckej charity. Vopred vyjadrujeme poďakovanie za Vaše milodary.

 • Rekolekcia

Rekolekcia kňazov dekanátu Bratislava - Stred začne v pondelok 2. decembra  sv. omšou o 9.00 hod. v kostole na Trnávke.

 • Zápis omšových úmyslov

Omšové úmysly na mesiac január 2014 sa budú zapisovať v pondelok 2. decembra 2013 od 16.00 hod. nie v Krstnej kaplnke, ale v priestoroch seminárnej miestnosti farského úradu na Vazovovej 8.

 • Prvopiatkový týždeň

Prvý štvrtok v mesiaci  5. 12. je dňom modlitieb za duchovné povolania.

Na prvý piatok v mesiaci   6. 12. budeme spovedať  ako obvykle.

Na prvú sobotu 7.12. bude po skončení druhej rannej sv. omše nasledovať modlitba fatimského sv. ruženca.

 • Návšteva chorých farníkov

Počas celého adventného obdobia je možnosť navštíviť chorých farníkov doma a vyslúžiť im sviatosti. Záujemcov je potrebné nahlásiť v kancelárii FÚ alebo v sakristii kostola.

 • Lectio divina

V stredu 4. decembra 2013 o 20.00 hod. Vás spolu s o. arcibiskupom Mons. S. Zvolenským pozývame  do Katedrály sv. Martina na modlitbové stretnutie nad Svätým písmom (Skutky apoštolov) metódou Lectio divina na tému “Slovo a služba”.

 • Poďakovanie

Chceme vyjadriť úprimné Pán Boh odmeň! za milodar v  sume 600 €, obetovaný pre potreby našej farnosti.

 • Časopis Blumentál

Vyšlo decembrové číslo nášho farského časopisu. Okrem iných príspevkov Vám odporúčame aj články venovené Adventu.

 • Upratovanie kostola

Chcem poprosiť dobrovoľníkov o pomoc pri upratovaní kostola v predvianočnom a vianočnom čase. Prihlásiť sa možno v sakristii alebo na farskom úrade. Ďakujeme vopred za Vaše pochopenie a ochotu pomôcť.

 • Pamätné sviece

Pri príležitosti jubilea posviacky nášho chrámu sme dali urobiť pamätné sviece. Vzhľadom na veľký záujem sme dodatočne objednali ďalšie, ktoré sú od dnešnej nedele k dispozícii v rovnakej cene 5 €. Ich kúpou zároveň podporíte postupne vykonávané rekonštrukčné práce na budove kostola a fary. Svieca je vhodná aj ako darček k Vianociam alebo iným sviatkom.

 • Oznam Charity Blumentál

Program v klube na Vazovovej 8: Budúcu nedeľu 8. decembra Vás pozývame na besedu s kňazmi našej farnosti, osobitne s novými dp. kaplánmi. Klub bude otvorený v obvyklom čase, t.j. od 14.30 do 16.30 h.

 • Trojkráľový koncert

Už vopred Vám avízujeme pozvanie na Trojkráľový koncert v podaní Artmusicorchestra spojený s Novoročnými zamysleniami kňaza a publicistu Jána Sucháňa, ktorý sa uskutoční v našom blumentálskom kostole v sobotu 4. januára 2014 o 15.00 hod. V hudobnej časti vystúpia členovia a sólistky Artmusicorchestra s hosťom Danielom Čaplovičom, sólistom Slovenského národného divadla. Koncert sa uskutoční pod záštitou Nadácie Emílie a Michala Kováčovcov. Lístky v cene 10 Eur si možno zakúpiť v predpredaji cez Ticketportál alebo v predsieni nášho chrámu  každú nedeľu o 10.00 hod.. Výťažok bude použitý na projekty nadácie ako aj na obnovu interiéru nášho chrámu.

 • Adventné zamyslenia

Konferencia biskupov Slovenska pozýva do prvého ročníka projektu adventných myšlienok do e-mailu. Od dnešnej prvej adventnej nedele až do 1. januára 2014 budú môcť prihlásení záujemcovia každý deň dostať krátku myšlienku jedného zo slovenských biskupov na adventnú alebo vianočnú tému. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na internetovej stránke advent.kbs.sk. Denná myšlienka bude každé ráno aktualizovaná aj na stránke projektu.

 • Deň otvorených dverí

Cirkevná stredná odborná škola P.G.Frasattiho pozýva záujemcov o denné alebo externé štúdium na Deň otvorených dverí 4.decembra od 8.00 do 16.00 hod. Bližšie informácie o štúdiu nájdete aj na našej výveske.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál