Farské oznamy 15. decembra 2013

14.12.2013

  • Vianočná spoveď

Dnešnú (15.12.2013) a budúcu nedeľu (22.12.2013) spovedáme  od 7.30 do 12.30 hod. Cez týždeň, od 16. až do 23. decembra budeme spovedať  od 5.45 do 8.00 hod. a popoludní od 15.00 do 19.00 hod., resp. podľa potreby aj dlhšie.

  • Stretnutie rodín

bude dnes 15.12.2013 o 15.00 hod. na fare (Vazovova 8).

  • Dobrá novina

V našej farnosti budú chodiť koledníci Dobrej noviny v dňoch 27. a 28. decembra. Záujemci, ktorí by chceli prijať koledníkov, nech sa zapíšu v sakristii alebo v kancelárii farského úradu. Prosíme uviesť k adrese aj kontaktné telefónne číslo.

  • Poďakovanie

Vyslovujeme úprimné poďakovanie za Vaše individuálne milodary v tomto týždni pre potreby našej farnosti v celkovej sume 160 Eur.

  • Upratovanie kostola

Chcem poprosiť dobrovoľníkov o pomoc pri upratovaní kostola v predvianočnom a vianočnom čase. Prihlásiť sa možno v sakristii alebo na farskom úrade. Ďakujeme vopred za Vaše pochopenie a ochotu pomôcť.

  • Púť farnosti Blumentál do Sv. Zeme

Na jar 2014 Vás pozývame na púť do Sv. Zeme, ktorú naša farnosť organizuje prostredníctvom  Cestovnej kancelárie  Awertour v termíne: 26. apríl - 3. máj 2014. V cene 670 Eur je zarátaná letenka (aj s letiskovými a palivovými príplatkami), 7 x ubytovanie s polpenziou, doprava vo Sv. Zemi klimatizovaným autobusom a odborný duchovný sprievodca. Platnosť cestovného pasu musí trvať min. 6 mesiacov po návrate (t. j. aspoň do 3.11.2014). Letáky s podrobnými informáciami a programom si môžete vyzdvihnúť v sakristii. Prihlasovací formulár si môžete vyzdvihnúť a vyplniť na stretnutí so zástupcami CK Awertour v nedeľu 22. decembra 2013 o 15.00 hod. v priestoroch našej seminárnej miestnosti na Vazovovej 8, kde možno aj uhradiť zálohu v sume 300 Eur. Okrem osobnej účasti na púti  je aj možnosť pútnický zájazd venovať niekomu blízkemu ako dar k Vianociam, k životnému jubileu, alebo inej príležitosti.

  • Farská knižnica

Farská knižnica sv. Kataríny oznamuje svojim čitateľom, že od 24. decembra 2013 do 13. januára 2014 bude mať vianočné prázdniny.

Tešíme sa na vás opäť v novom roku.

· Prednáška o Sociálnej náuke Cirkvi

V stredu 18. decembra 2013 bude mať o. arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský štvrtú prednášku o Sociálnej náuke Katolíckej cirkvi spojenú s možnosťou diskusie. Témou bude spravodlivosť ako nevyhnutný predpoklad lásky. Prednáška sa začne o 19.00 hod. v aule bohosloveckej fakulty na Kapitulskej ulici v Bratislave.

  • Pamätné sviece

Ešte zostali  k dispozícii posledné balenia pamätných sviec Blumentálu v cene 5 €. Zakúpiť si ich možno buď v sakristii alebo vo farskej kancelárii. Svieca je vhodná aj ako darček k Vianociam alebo iným sviatkom a jubileám..


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál