Farské oznamy 22. decembra 2013

22.12.2013

  • Liturgický kalendár

Streda 25. 12. - slávnosť Narodenia Pána - Vianoce

Štvrtok 26. 12. - sviatok sv. Štefana, prvomučeníka

Piatok 27. 12. - sviatok sv. Jána, apoštola a evanjelistu

Sobota 28. 12. - sviatok sv. Neviniatok, mučeníkov

Nedeľa 29. 12. - sviatok Sv. Rodiny Ježiša, Márie  a Jozefa

  • Púť farnosti Blumentál do Sv. Zeme

Na jar 2014 Vás pozývame na púť do Sv. Zeme, ktorú naša farnosť organizuje prostredníctvom  Cestovnej kancelárie  Awertour v termíne: 26. apríl - 3. máj 2014. Letáky s podrobnými informáciami a programom si môžete vyzdvihnúť v sakristii. Prihlasovací formulár si môžete vyzdvihnúť a vyplniť na stretnutí so zástupcami CK Awertour dnešnú nedeľu 22. decembra 2013 o 15.00 hod. v priestoroch našej seminárnej miestnosti na Vazovovej 8, kde možno aj uhradiť zálohu v sume 300 Eur. Okrem osobnej účasti na púti  je aj možnosť pútnický zájazd venovať niekomu blízkemu ako dar k Vianociam, k životnému jubileu, alebo inej príležitosti.

  • Vianočná spoveď

Dnes spovedáme  od 7.30 do 12.30 hod. a večer pri sv. omšiach o 16.30 a 19.00 hod. V pondelok 23. decembra budeme spovedať  od 5.45 do 8.00 hod. a popoludní od 15.00 do 19.00 hod., resp. podľa potreby aj dlhšie. Na Štedrý  deň  budeme spovedať už len v rámci ranných sv. omší.

  • Štedrý deň

Na Štedrý deň v utorok 24.12. budú sv. omše v našom kostole o 5.45, 6.30 a 16.00 hod. Pri sv. omši z vigílie Narodenia Pána o 16.00 hod. požehnáme symboly Vianoc - jasličky.  Polnočnú sv. omšu začneme presne o 24.00 hod.

  • Vianočné sviatky

Na slávnosť Narodenia Pána  25. decembra a  taktiež 26. decembra  budú sv. omše ako v nedeľu. To znamená, že večerná sv. omša o 18.00 hod. bude v maďarskom jazyku.

  • Farská vianočná ofera

Pri sv. omšiach 25. decembra na sviatok Narodenia Pána bude vianočná farská ofera. Vopred Vám ďakujeme za Vaše milodary.

  • Jasličková pobožnosť

Pozývame deti a ich rodičov na jasličkovú pobožnosť, ktorá bude v našom kostole na sviatok sv. Štefana vo štvrtok 26.decembra o 15.30 hod.

  • Obnova manželských sľubov

Budúcu nedeľu 29. decembra 2013 na sviatok Svätej Rodiny si manželia našej farnosti budú môcť pri každej sv. omši obnoviť svoje manželské sľuby. Pri tejto obnove je potrebné, aby boli spoločne prítomní obaja manželia.

  • Dobrá novina

V našej farnosti budú chodiť koledníci Dobrej noviny v dňoch 27. a 28. decembra. Záujemci, ktorí by chceli prijať koledníkov, nech sa zapíšu v sakristii alebo v kancelárii farského úradu. Prosíme uviesť k adrese aj kontaktné telefónne číslo.

  • Betlehemské svetlo

Betlehemské svetlo je k dispozícii na bočnom oltári Matky Dobrej rady od dnešnej nedele do 16.00 hod. Štedrého dňa.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál