Farské oznamy 8. decembra 2013

7.12.2013 Branislav Čaniga
  • Liturgický kalendár

Pondelok 9.12. - slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie

Streda 11.12. - sv. Damaza I, pápeža, ľ. spom.

Štvrtok 12.12. - Prebl. Panny Márie Guadalupskej, ľ. spom.

Piatok 13.12. - sv. Lucie, panny a mučenice, spom.

Sobota 14.12. - sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi, spom.

  • Slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie

V pondelok 9. decembra slávime dôležitý mariánsky sviatok - slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Sv. omše budú o 5.45, 6.30, 10.30, 16.30, 18.00 (slov.) a 19.00 hod.

Zároveň Vás v ten deň pozývame do Kostola sv. Jána z Mathy (Trojička) na sv. omšu o 17.30 hod., pri ktorej arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský zverí naše hlavné mesto pod ochranu Panny Márie.

  • Zimné kántry

V stredu, piatok a sobotu tohto týždňa sú zimné kántrové dni. Ich obsahom je príchod Kristovho kráľovstva do rodín, duchovná obnova rodín a pokoj a spravodlivosť vo svete.

  • Návšteva chorých farníkov

Počas celého adventného obdobia je možnosť navštíviť chorých farníkov doma a vyslúžiť im sviatosti. Záujemcov je potrebné nahlásiť v kancelárii FÚ alebo v sakristii kostola.

  • Poďakovanie

Vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň! za Vaše príspevky v sume 1761,89 € v jesennej zbierke na Slovenskú katolícku charitu a za individuálne milodary pre potreby našej farnosti v celkovej sume 190 Eur.

  • Upratovanie kostola

Chcem poprosiť dobrovoľníkov o pomoc pri upratovaní kostola v predvianočnom a vianočnom čase. Prihlásiť sa možno v sakristii alebo na farskom úrade. Ďakujeme vopred za Vaše pochopenie a ochotu pomôcť.

  • Pamätné sviece

Pri príležitosti jubilea posviacky nášho chrámu sme dali urobiť pamätné sviece. Vzhľadom na veľký záujem sme dodatočne objednali ďalšie, ktoré sú od prvej adventnej nedele k dispozícii v rovnakej cene 5 €. Ich kúpou zároveň podporíte postupne vykonávané rekonštrukčné práce na budove kostola a fary. Svieca je vhodná aj ako darček k Vianociam alebo iným sviatkom.

  • Oznam Charity Blumentál

Program v klube na Vazovovej 8: Dnešnú nedeľu 8. decembra Vás pozývame na besedu s kňazmi našej farnosti, osobitne s novými dp. kaplánmi. Klub bude otvorený v obvyklom čase, t.j. od 14.30 do 16.30 h.

  • Púť farnosti Blumentál do Sv. Zeme

Na jar 2014 Vás pozývame na púť do Sv. Zeme, ktorú naša farnosť organizuje prostredníctvom  Cestovnej kancelárie  Awertour v termíne: 26. apríl - 3. máj 2014. V cene 670 Eur je zarátaná letenka (aj s letiskovými a palivovými príplatkami), 7 x ubytovanie s polpenziou, doprava vo Sv. Zemi klimatizovaným autobusom a odborný duchovný sprievodca. Platnosť cestovného pasu musí trvať min. 6 mesiacov po návrate (t. j. aspoň do 3.11.2014). Letáky s podrobnými informáciami a programom si môžete vyzdvihnúť v sakristii. Prihlasovací formulár si môžete vyzdvihnúť a vyplniť na stretnutí so zástupcami CK Awertour v nedeľu 22. decembra 2013 o 15.00 hod. v priestoroch našej seminárnej miestnosti na Vazovovej 8, kde možno aj uhradiť zálohu v sume 300 Eur. Okrem osobnej účasti na púti  je aj možnosť pútnický zájazd venovať niekomu blízkemu ako dar k Vianociam, k životnému jubileu, alebo inej príležitosti.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál