Farské oznamy 16. februára 2014

18.2.2014 Branislav Čaniga
  • Liturgický kalendár

Pondelok 17. 2. - Siedmych sv. zakladateľov rehole služobníkov Panny Márie, ľ. spom.

Piatok 21. 2. - sv. Petra Damianiho, biskupa a učiteľa Cirkvi, ľ. spom.

Sobota 22. 2. -  sviatok Katedry sv. Petra, apoštola

  • Zbierka pre potreby farnosti

Dnešnú nedeľu 16. februára  bude po sv. omšiach nasledovať mesačná zbierka pre potreby farnosti za účelom výmeny zvyšnej časti eternitovej krytiny na budove fary. Práce plánujeme začiatkom leta. Vopred ďakujeme za Vašu ochotu a štedrosť.

  • Stretnutie rodín

Pozývame rodičov a deti na stretnutie na fare budúcu nedeľu 16. februára o 15.00 hod.

  • 2 % z dane zo mzdy

Nakoľko aj v tomto roku v našej farnosti plánujeme viaceré projekty, ktoré by svojou náročnosťou nebolo  možné pokryť len zo zvončeka a zo zbierok v kostole, opätovne sa uchádzame o Vašu priazeň a podporu aj vo forme 2 % z dane zo mzdy. Príslušné tlačivá s vyplnenými údajmi a  informácie nájdete v kostole a na výveske a taktiež na www.blumental.sk. Vopred Vám ďakujeme za Vaše pochopenie a podporu a ďakujeme aj za Vašu skvelú odozvu a pomoc v r. 2013, kedy ste prispeli sumou 5 582,07 €.

  • Prednáška o Sociálnej náuke Cirkvi

V stredu 19. februára 2014 bude mať otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský ďalšiu prednášku o Sociálnej náuke Katolíckej cirkvi spojenú s možnosťou diskusie. Témou bude hodnota ľudskej práce. Prednáška sa začne o 19.00 hod. v aule Bohosloveckej fakulty na Kapitulskej ulici v Bratislave.

  • Štúdium misijnej acharitatívnej práce

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave ponúka štúdium misijnej a charitatívnej práce. Absolventi tohto štúdia sa stávajú pripravení pre misijnú a rozvojovú činnosť v humanitárnych a charitatívnych organizáciách na Slovensku i v zahraničí. Viac informácii nájdete na výveske pred kostolom.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál