Farské oznamy 11. mája 2014

11.5.2014
  • Liturgický kalendár

Utorok 13. 5. : Bl. Panny Márie Fatimskej, ľ. spom.

Streda 14. 5. : sv. Mateja, apoštola, sviatok

Piatok 16. 5. : sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka, spom.

  • Nedeľa Dobrého pastiera

Dnes je Nedeľa Dobrého pastiera. V kostole i doma pamätajme na modlitby za kňazské a duchovné povolania. Po sv. omšiach sa koná celoslovenská zbierka na seminár.

  • Stretnutie rodín

sa bude konať budúcu nedeľu 18. mája od 15.00 hod. na fare na Vazovovej 8.

  • Pozvánka pre matky

Pozývame všetky mamičky, ktoré od Pána Boha prijali 4 a viac detí, na tradičné posedenie pri príležitosti Dňa matiek, ktoré sa uskutoční v nedeľu 18. mája 2014  od 15.oo hod., v seminárnej miestnosti farského úradu na Vazovovej 8. K posunu stretnutia o týždeň sme pristúpili na základe doterajších skúseností, aby mamičky mohli osláviť svoj sviatok  v  rodinnom kruhu a neboli v zbytočnom časovom strese.

  • Deň rodiny

Dnešnú nedeľu sa v Medickej záhrade v Bratislave koná Deň rodiny. Pripravené sú hudobné a festivalové aktivity od 14.00 do 19.00 hod. Všetkých srdečne pozývame stráviť príjemné popoludnie a vyjadriť podporu rodine založenej na manželstve muža a ženy.

  • Jubileum Mons. J. Haľka

V sobotu 17. mája 2014 sa v Katedrále sv. Martina v Bratislave slávením sv. omše o 12.00 hod. otec biskup Mons. Jozef Haľko poďakuje Pánu Bohu za 50 rokov života. Pamätajme na neho aj v našich osobných modlitbách.

  • Charita Blumentál

Oznam pre dôchodcov: Na sobotu 7. júna 2014 pripravuje Charita Blumentál pre dôchodcov púť do Šaštína. Naša púť bude súčasťou diecéznej  púte Bratislavskej arcidiecézy. Termín prihlasovania včas oznámime prostredníctvom farských oznamov a nájdete ho aj vo výveske charity v predsieni kostola.

  • Poďakovanie

Vyjadrujeme úprimné poďakovanie za milodary v sume 25 Eur venované našej farnosti v minulom týždni a taktiež za finančný dar v sume 100 Eur zaslaný na bežný účet farnosti v uplynulom mesiaci.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál