Farské oznamy 18. mája 2014

20.5.2014
  • Liturgický kalendár

Utorok 20. 5. : sv. Bernardína Sienského, kňaza, ľ. spom.

Štvrtok 22. 5. : sv. Rity z Kassie, rehoľníčky, ľ. spom.

  • Prvé sväté prijímanie

Budúcu nedeľu 25. mája pri sv. omši o 10.30 hod. pristúpia k 1. sv. prijímaniu deti základných škôl Vazovova a Sibírska. Pamätajme na prvoprijímajúcich vo svojich modlitbách.

  • Poďakovanie

V zbierke na kňazský seminár minulú nedeľu ste prispeli sumou 1464,18 € . Nech vás Pán odmení za vaše milodary.

· Prednáška o Sociálnej náuke Cirkvi

V stredu 21. mája bude mať náš otec arcibiskup ďalšiu prednášku z oblasti sociálnej náuky Katolíckej cirkvi, na tému ”Etika podnikateľského prostredia”. Prednáška spojená s diskusiou sa začne o 19.00 hod. v aule Bohosloveckej fakulty na Kapitulskej ulici v Bratislave.

  • Charita Blumentál

Oznam pre dôchodcov: Ako sme už informovali, na sobotu 7. júna 2014  pripravuje  Charita Blumentál púť dôchodcov do Šaštína, ktorá bude súčasťou púte bratislavskej arcidiecézy. Prihlásiť sa treba v kancelárii charity na Vazovovej 8 v pondelok 19. mája a to v čase od 8.30 - 10.30 hod. a poobede  od 17.oo - 18.30 hod. Poplatok je 2 €. Podrobnú písomnú informáciu dostanete pri prihlasovaní.

Informácia pre rodičov k letnému táboru:V stredu 21. mája 2014 končí prihlasovanie detí do letného tábora, ktorý, ako sme už informovali, pripravujeme zrealizovať v zariadení Škola v prírode Dobrá Voda, v termíne  od 5. do 12. júla 2014. Upozorňujeme, že kapacita zariadenia je obmedzená. Ak bude do tohto termínu dosť prihlásených detí, ďalšie prihlášky nebude možné akceptovať.  Termín, kedy bude treba uhradiť poplatok za dieťa včas oznámime.  Ďakujeme za pochopenie.

Dodatok k oznamom (sv. omša 10:30 hod.):

sobotu 24.05.2014 pozývame deti a rodičov na púť detí do Marianky. Stretneme sa pri kostole o 8.15 hod. Predpokladaný návrat je o 16.00 hod. Treba si zobrať desiatu, 2 hodinové lístky na MHD, pevnú turistickú obuv. Obed je zabezpečený v Marianke.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál