Farské oznamy 25. mája 2014

24.5.2014
  • Liturgický kalendár

Pondelok 26. 5: sv. Filipa Neriho, kňaza, spom.

Utorok 27. 5. : sv. Augustína z Canterbury, biskupa, ľ. spom.

Štvrtok 29. 5.: slávnosť Nanebovstúpenia Pána, prikázaný sviatok

  • Prosebné dni

Pondelok, utorok a streda tohto týždňa sú Prosebnými dňami. Záväzný je len jeden deň. V pondelok pri sv. omšiach o 6.30  a 16.30 h. budeme prosiť o požehnanie tohtoročnej úrody.

  • Nanebovstúpenie Pána

Vo štvrtok 29. mája je prikázaný sviatok Nanebovstúpenia Pána. Sväté omše budú o 5.45, 6.30, 9.00 a 10.30 a večer o 16.30, 18.00 (slovenská) a 19.00 h.

V ten deň bude náš otec arcibiskup sláviť pontifikálnu sv. omšu v Katedrále sv. Martina o 17.00 hod.

  • Novéna k Duchu Svätému

V piatok 30. mája sa začína Novéna k Duchu Svätému.

  • Sviatosť birmovania

V sobotu 31. mája o 10.00 hod. bude v našom chráme vysluhovať sviatosť birmovania Mons. Jozef Haľko, pomocný biskup našej arcidiecézy. Spovedanie birmovancov začne v piatok 30. mája od 15.00 hod. Po spovedi sa s birmovancami zídeme pri sv. omši o 18.00 hod, po ktorej bude nasledovať záverečné stretnutie pred birmovkou spojené s nácvikom obradov.

  • Zbierka na katolícke masmédiá

Budúcu nedeľu 1. júna  sa uskutoční celoslovenská zbierka na katolícke masmédiá.

  • Poďakovanie

Vyjadrujeme úprimné poďakovanie za milodar v sume 100 Eur, venovaný v tomto týždni pre potreby našej farnosti.

  • Púť do Šaštína (Charita Blumentál)

Oznam pre dôchodcov: Na púť do Šaštína je ešte niekoľko voľných miest, prihlásiť sa možno  v kancelárii farského úradu počas úradných hodín. Treba nahlásiť presnú adresu bydliska. Poplatok je 2  €, program dostanete pri prihlasovaní.

  • Pomoc Balkánu

Keďže balkánske krajiny zasiahli mimoriadne ničivé záplavy, Slovenská katolícka charita vyhlásila finančnú a materiálnu zbierku na pomoc rodinám v Bosne a Hercegovine a v Srbsku. Informácie o tom, ako je možné zapojiť sa finančne, aké veci darovať a zoznam centier, ktoré materiálnu pomoc prijímajú, nájdete na internetovej stránke www.charita.sk. Ďakujeme všetkým za solidaritu s tisíckami rodín v núdzi.

  • Celonočná adorácia za manželstvá a rodiny

V tomto týždni z piatka (30. mája) na sobotu (31. mája) sa v kostole Svätej rodiny v Petržalke uskutoční celonočná adorácia za manželstvá a rodiny. Na začiatku o 18.00 hod. bude sláviť sv. omšu otec arcibiskup, potom o 19.00 hod. bude vyložená Najsvätejšia Oltárna sviatosť. Adorácia, ktorú budú počas celej noci animovať farnosti, spoločenstvá a hnutia sa zakončí v sobotu ráno o 7.00 hod.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál