Farské oznamy 4. mája 2014

3.5.2014
  • Kňazská rekolekcia

V pondelok 5. mája sa uskutoční pravidelná mesačná rekolekcia kňazov dekanátu Bratislava - Stred. Spoločné slávenie sv. omše začne o 9.00 hod. v kostole Saleziánov na Miletičovej ul.

  • Výročná farská poklona

V pondelok 5. mája sa v našej farnosti uskutoční celodenná výročná farská poklona. Najsvätejšia sviatosť Oltárna bude vyložená po májovej pobožnosti od 7.15 h. Poklonu ukončíme pobožnosťou a eucharistickým požehnaním o 16.15 h.

  • Zápis omšových úmyslov

Omšové úmysly na mesiac jún sa budú zapisovať v pondelok 5. mája od 16.00 hod. v krstnej kaplnke.

  • Lectio divina

Pozývame vás do Katedrály sv. Martina v stredu  7. mája na stretnutie nad Božím slovom (formou lectio divina) s otcom arcibiskupom Stanislavom Zvolenským so začiatkom o 20.00 hod. na tému Boží posol pre Atény (reč svätého apoštola Pavla, ktorú predniesol pred aténskym areopágom).

  • Nedeľa Dobrého pastiera

Budúca nedeľa 11. mája je Nedeľou Dobrého pastiera. V kostole i doma pamätajme na modlitby za kňazské a duchovné povolania.  V ten deň sa po sv. omšiach koná celoslovenská zbierka na seminár.

  • Časopis Blumentál

Vyšlo májové číslo nášho farského časopisu Blumentál.

  • Posviacka obnoveného súsošia sv. Floriána

bude dnes (4.5.2014) o 14.00 hod. pred našim kostolom (na Floriánskom nám.). Posviacky sa zúčastnia predstavitelia Cirkvi i mesta.

  • Opekačka a výlet pre rodiny

Pozývame Vás na opekačku spojenú s výletom v sobotu 10.05.2014. Stretneme sa o 10.00 hod. pred farou. Prosíme zobrať si potraviny na opekanie. Predpokladaný návrat je o 16.00 hod.

  • Deň  rodiny

Na budúcu nedeľu 11. mája sa v Medickej záhrade v Bratislave bude konať Deň rodiny. Pripravené sú hudobné a festivalové aktivity od 14.00 do 19.00 hod. Všetkých srdečne pozývame stráviť príjemné popoludnie a vyjadriť podporu rodine založenej na manželstve muža a ženy.

  • Oznam Charity Blumenál - právna a psychologická poradňa

Charita Blumentál oznamuje, že nastáva zmena v poskytovaní služieb , a to:

-        do právnej poradne, ktorá poskytuje služby v stredu, je potrebné vopred sa objednať telefonicky. Telefonický kontakt nájdete vo výveske v predsieni kostola, na internetovej stránke charity www.charitablumental.sk a tiež v čakárni farského úradu na Vazovovej 8. Chceme tak predísť tomu, čo sa v ostatnom čase často stávalo, že do poradne prišlo odrazu  niekoľko záujemcov, riešiť však je možné vždy  iba prípad  jedného klienta.

-        Taktiež do poradne psychologickej pomoci pre deti sa treba ohlásiť vopred, telefonický kontakt  je tiež k dispozícii.

Právna poradňa, ktorá poskytuje služby v 1. a 3. štvrtok v mesiaci ,zostáva bez zmeny.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál