Farské oznamy 24. augusta 2014

24.8.2014
  • Liturgický kalendár

Pondelok, 25.8. - sv. Ľudovíta, ľ.s.; sv. Jozefa de Calasanz, kňaza, ľ.s.

Streda, 27.8. - sv. Moniky, spom.

Štvrtok, 28.8. - sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi, spom.

Piatok, 29. 8. - Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa, spom.

  • Poďakovanie

Vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň! za individuálne milodary v sume 200, 100, 50, 40 a 20- €, obetované pre našu farnosť v tomto týždni.

  • Príprava na jubilejný Rok Sedembolestnej Panny Márie

V rámci duchovnej prípraveyna jubilejnú oslavu Sedembolestnej Panny Márie bude v piatok 29. augusta o 16.30   hlavným celebrantom sv. omše a kazateľom  rektor kostola sv. Ladislava ThDr. Michal Vivoda, ktorý pravidelne publikuje aj v našom farskom  časopise. Budeme uvažovať  nad  piatou  bolesťou Panny Márie: „Mária - svedok Ježišovho ukrižovania a smrti”. Sv. omši bude predchádzať Ruženec a pobožnosť k Sedembolestnej so začiatkom o 15.45. Všetkých Vás srdečne pozývame.

  • Púť do Šaštína

Ako sme už avízovali, v pondelok 15. septembra 2014 Vás pozývame na celonárodnú jubilejnú púť k Panne Márii Sedembolestnej do Šaštína. Prihlásiť sa treba v kancelárii farského úradu na Vazovovej 8 v tomto týždni v pondelok až štvrtok (čiže od 25. do  28. augusta) počas úradných hodín, a to v čase od 9.00 - 11.00 hod. a popoludní od 14.30 do 16.30 hod. Poplatok je 2 €. Podrobnú písomnú informáciu dostanete pri prihlasovaní.  Nech aj účasť nás - blumentálskych pútnikov je prejavom našej úprimnej úcty k hlavnej nebeskej patrónke nášho národa.

  • Oznam Charity Blumentál

V nedeľu 7. septembra 2014 pozývame záujemcov z radov seniorov, ale  aj iných vekových kategórií do SNG na výstavu „Dve krajiny. Obraz Slovenska: 19. storočie vs. súčasnosť.” Zraz je o 15.oo hod. pred Esterházyho palácom, Nám. Ľudovíta Štúra 4.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál