Farské oznamy 26. októbra 2014

27.10.2014
  • Liturgický kalendár

Utorok 28. 10. - slávnosť - Výročie posviacky blumentálskeho chrámu - sviatok sv. apoštolov sv. Šimona a Júdu

Sobota 1. 11. - Slávnosť Všetkých svätých, prikázaný sviatok

Nedeľa 2. 11. - Spomienka na všetkých verných zosnulých

  • Výročie posviacky chrámu

Dnešnú nedeľu slávime výročie  posviacky nášho chrámu. Po sv. omšiach sa koná hodová ofera. Za Vaše príspevky Vám vopred úprimne ďakujeme. Popoludní o 15.00 hod. Vás srdečne pozývame na tradičné hodové stretnutie do seminárnej miestnosti na farskom úrade. Gazdinky, ktoré by chceli prispieť nejakým koláčom, prosíme, aby ich priniesli so sebou. V mene mladých z našej farnosti, ktorý si na túto príležitosť pripravili program, pozývame na hodové stretnutie farníkov všetkých vekových kategórií.

V modlitbách pamätajme na + vdp. Jozefa Poecka, pochovaného na Ondrejskom cintoríne, ktorý dal postaviť náš blumentálsky kostol. Samotné výročie posviacky liturgicky oslávime pri všetkých sv. omšiach v utorok 28. októbra.

  • Sviatok Všetkých svätých

Sv. omše na prikázaný sviatok Všetkých svätých v sobotu 1. novembra budú ako v nedeľu.

  • Dušičková pobožnosť aSpomienka na verných zosnulých

V sobotu 1. novembra o 15.00 hod. sa pri hlavnom kríži na Ondrejskom cintoríne uskutoční dušičková pobožnosť.

V našom kostole sa bude dušičková pobožnosť konať v nedeľu 2. novembra po sv. omšiach, ktoré začínajú o 9.00 a 16.30 hod.

Na Spomienku na všetkých verných zosnulých v nedeľu 2. novembra budú  sv. omše v riadnom nedeľnom bohoslužobnom poriadku.

  • Úplné odpustky

Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže získať úplné odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od 1. do 8. novembra. Treba splniť aj ďalšie podmienky: sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel sv. Otca. Napokon vo všeobecnosti je potrebné vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu aj k všednému.

  • Poďakovanie

Chceme vyjadriť úprimné Pán Boh odmeň! za Vaše príspevky na misijnú zbierku  v sume 1534 € a taktiež za Vaše individuálne milodary v hodnote 100, 50 a 2 x 50 €, venované v tomto týždni na potreby našej farnosti.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál