Farské oznamy 2. novembra 2014

1.11.2014
  • Liturgický kalendár
  • Pondelok 3.11. - sv. Martina Porres, rehoľníka, ľ.spom.

Utorok 4.11. - sv. Karola Boromejského, biskupa, ľ.spom.

Streda 5.11. - sv. Imricha, ľ. spom.

Nedeľa 9.11. - Výročie posviacky Lateránskej baziliky, sviatok

  • Úplné odpustky

Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže získať úplné odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od 1. do 8. novembra. Treba splniť aj ďalšie podmienky: sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel sv. Otca. Napokon vo všeobecnosti je potrebné vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu aj k všednému.

  • Zmeny v bohoslužobnom poriadku

Na základe nedávnej zmeny v personálnom obsadení farnosti, keďže minimálne do konca júna 2015 naša farnosť nebude mať k dispozícii tretieho kaplána, so súhlasom nadriadenej cirkevnej vrchnosti, od 3. novembra meníme bohoslužobný poriadok v našom blumentálskom kostole nasledovne:

-         Vo všedné dni v pondelok, stredu a štvrtok sv. omše o 18.00 h. budú zrušené s výnimkou utorku a piatku, keď budú bývať sv. omše mládežnícke a pre birmovancov.

-   Taktiež bude zrušená ranná sv. omša v sobotu o 5.45, pretože plánujeme preložiť sv. omšu v kaplnke Železničnej nemocnice z nedele na sobotu.

-        Možnosť pristúpiť k sv. spovedi zostáva ako doteraz aj naďalej pri sv. omšiach o 6.30 a 16.30, v utorok a piatok aj o 18.00 hod. a cez prvopiatkový týždeň aj ráno o 5.45 hod. V sobotu sa možno vyspovedať po skončení rannej sv. omše, ktorá začína o 6.30 alebo počas večernej sv. omše o 18.00 hod.

-        V nedeľu zostáva harmonogram sv. omší a čas na sv. spoveď  v nezmenenom poriadku.

  • Rekolekcia

Srdečne Vás pozývame na rekolekciu kňazov nášho dekanátu, ktorá začne v pondelok 3. novembra sv. omšou o 9.00 h. v kapucínskom kostole na Župnom námestí.

  • Zápis omšových úmyslov

Omšové úmysly na mesiac december sa budú zapisovať v  pondelok 3. novembra od 16.00 hod. v seminárnej miestnosti farského úradu na Vazovovej 8.

  • Lectio divina

V tomto týždni v stredu (5. novembra 2014) o 20.00 hod. bude v Katedrále sv. Martina modlitbové stretnutie metódou lectio divina s názvom “Božia trpezlivosť”. Pozývame vás uvažovať nad podobenstvom Pána Ježiša o pšenici a kúkoli spolu s naším arcibiskupom Mons. Stanislavom Zvolenským.

  • Prvopiatkový týždeň

Prvý štvrtok v mesiaci  6.11. je dňom modlitieb za duchovné povolania.

Na Prvý piatok v mesiaci   7.11. budeme spovedať  ako obvykle.

  • Farský časopis

Vyšlo novembrové číslo nášho farského časopisu Blumentál.

  • Svätomartinské trojdnie a svätomartinská diecézna zbierka

Budúci utorok 11. novembra budeme sláviť sviatok sv. Martina, patróna našej Katedrály i celej Bratislavskej arcidiecézy. Pri tejto príležitosti sa budúcu nedeľu 9. novembra pri všetkých sv. omšiach uskutoční Svätomartinská dobročinná zbierka, ktorej výťažok je určený na pomoc pre nepočujúce deti na špecializovaných školách.Vopred ďakujeme za Vašu štedrosť.

Pozývame vás aj na slávenie Svätomartinského trojdnia. Sv. omše v Katedrále sv. Martina budú v nedeľu 9. novembra o 10.30 hod., v pondelok 10. novembra a v utorok 11. novembra o 17.00 hod.

Pripravený je aj program pre deti v podobe Svätomartinského lampiónového sprievodu. Uskutoční sa v sobotu 8. novembra. Lampióny si treba priniesť z domu so sebou. Viac o detskom programe nájdete na výveske pred kostolom.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál