Farské oznamy 7. decembra 2014

7.12.2014

  • Liturgický kalendár

Pondelok 8.12. - slávnosť - prikázaný sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie

Utorok 9.12. - sv. Jána Didaka Cuauhttlatoatzina, ľ. sp.

Štvrtok 11.12. - sv. Damaza I, pápeža, ľ. spom.

Piatok 12.12. - Prebl. Panny Márie Guadalupskej, ľ. spom.

Sobota 13.12. - sv. Lucie, panny a mučenice, spom.

  • Slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie

V pondelok 8. decembra slávime prikázaný sviatok - slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Sv. omše budú o 5.45, 6.30, 9.00 (školská), 10.30, 16.30, 18.00 (slov.) a 19.00 hod.

Zároveň Vás v ten deň pozývame do kostola sv. Jána z Mathy (Trojička) na sv. omšu o 17.30 hod., pri ktorej otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský zasvätí naše hlavné mesto pod ochranu Panny Márie.

  • Zimné kántry

V stredu, piatok a sobotu tohto týždňa sú zimné kántrové dni. Ich obsahom je príchod Kristovho kráľovstva do rodín, duchovná obnova rodín a pokoj a spravodlivosť vo svete.

  • Návšteva chorých farníkov

Počas celého adventného obdobia je možnosť navštíviť chorých farníkov doma a vyslúžiť im sviatosti. Záujemcov je potrebné nahlásiť v kancelárii FÚ alebo v sakristii kostola.

  • Poďakovanie

Vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň! za Vaše príspevky v sume 1784,14 € v jesennej zbierke na Slovenskú katolícku charitu.

  • Nácvik detí na jasličkové predstavenie akoledovanie

bude dnešnú nedeľu 7.12.2014 o 16.00 hod. na fare (Vazovova 8).


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál