Farské oznamy 9. februára 2015

9.2.2015

  • Liturgický kalendár

Utorok 10. 2. - sv. Školastiky, panny, spom.

Streda 11. 2. - Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej, ľ. spom.

Sobota 14. 2. -  sv. Cyrila a Metoda, patrónov Európy, ľ. spom.

  • Zbierka pre potreby farnosti

V dnešnú nedeľu  (8.2.) bude po sv. omšiach  zbierka pre potreby farnosti za účelom výmeny zvyšnej časti strešnej krytiny na budove fary. Doterajšiu, poveternostnými vplyvmi narušenú plechovú krytinu vymeníme za kvalitnejší pozinkovaný plech. Na základe ponúk, ktoré už onedlho dostaneme, by sme chceli realizovať práce v poveľkonočnom období.  Vopred chceme poďakovať za vašu ochotu byť nápomocní aj v tomto projekte tak, ako tomu bolo v minulosti.

  • Svetový deň modlitby a boja proti obchodovaniu sľuďmi

Na základe podnetu od generálnych rehoľných predstavených Svätý Otec František vyhlásil 8. február 2015 za Svetový deň modlitby, zamýšľania sa a boja proti obchodovaniu s ľuďmi. Slovenská katolícka charita pozýva na modlitbové stretnutie za obete obchodovania s ľuďmi, ktoré sa uskutoční dnešnú nedeľu (8.2.) v jezuitskom kostole v Bratislave o 19.00 hod. (po skončení sv. omše o 18.00 hod.) a bude sprevádzané spevmi z Taizé.

  • Kňazská rekolekcia

V pondelok 9. februára sa uskutoční pravidelná mesačná rekolekcia kňazov dekanátu Bratislava - Stred. Spoločné slávenie sv. omše začne o 9.00 hod. v kostole Kráľovnej rodiny na Teplickej ul.

  • Pomazanie chorých

stredu 11. februára v deň spomienky na Pannu Máriu Lurdskú  a Svetový deň chorých, bude v našom chráme sv. omša o 16.30 hod. spojená s výročným udeľovaním sviatosti pomazania chorých. Od 15.00 hod. starí    a chorí budú mať možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia. Tento termín nahrádza predvianočné a predveľkonočné pomazanie chorých v našej farnosti.

V duchu vzájomnej solidarity a pozornosti k našim chorým a trpiacim blížnym Vás pozývame na sv. omšu, ktorú budú v tento deň o 18.00 hod. v kostole sestier alžbetínok v Bratislave sláviť naši otcovia biskupi. Osobitne sú pozvaní lekári, lekárky, zdravotné sestry, ošetrovatelia, všetci zdravotnícki pracovníci i tí, ktorí sa doma starajú o chorých.

  • Charita Blumentál

Pozvánka na fašiangové posedenie: V nedeľu 15. februára Vás pozývame  na tradičné fašiangové posedenie, ktoré sa uskutoční v seminárnej miestnosti farského úradu od 15.oo hod.  Veríme, že naše gazdinky opäť prispejú k dobrej pohode výbornými šiškami a koláčikmi. Vopred úprimná vďaka.

  • Poďakovanie

Vyslovujeme úprimné „Pán Boh odmeň!” za individuálne milodary pre našu farnosť  v sume 50,- € v hotovosti a 1500,- €, ktorý bol prevedený na náš farský účet .

  • Biblická výstava

Pozývame vás na unikátnu výstavu Biblia na cestách, ktorá je v Slovenskej Pedagogickej knižnici na Hálovej 6. Môžete si tam pozrieť Bibliu  vyzdobenú maľbami Salvádora Daliho, stredoveký pergamenový zvitok, vodeodolnú Bibliu pre vojakov, Bibliu písanú švabachom, Biblie v rôznych jazykoch, ručne prepísanú skautskú Bibliu a mnohé ďalšie.  Bližšie o výstave si môžete prečítať vo výveske.

· Štúdium teológie

Záujemcom o štúdium katolíckej teológie dávame do pozornosti ponuku Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave. Denné 6-ročné magisterské štúdium je určené pre kandidátov kňazstva aj pre laikov. Prihlášku treba podať do konca marca. Bližšie informácie sú uverejnené na webovej stránke fakulty: www.frcth.uniba.sk. Naši otcovia biskupi prosia o vrúcne modlitby za nové duchovné povolania.

  • České katolícke periodiká

Našim veriacim oznamujeme, že  český Katolický týdeník a časopis Světlo zvýšili cenu na  60 centov / ks.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál