Farské oznamy 15. marca 2015

16.3.2015

  • Liturgický kalendár

Štvrtok 19. 3. - sv. Jozefa, ženícha Panny Márie, slávnosť

  • Stretnutie rodín

Pozývame rodičov a deti na stretnutie rodín na fare dnes o 15.00 hod.

  • Sviatok sv. Jozefa

Vo štvrtok 19. marca budeme sláviť slávnosť sv. Jozefa, ženícha Panny Márie. Keďže to nie je prikázaný sviatok, sv. omše budú ako vo všedný deň, ráno o 5.45 a 6.30 hod. a večer o 16.30 hod. Pozývame vás na trojdňovú pobožnosť k sv. Jozefovi, ktorá bude prebiehať   v pondelok, v utorok a v stredu po sv. omšiach o 6.30 a 16.30 hod.

  • Pôstne pobožnosti

Dnes sa budú Krížovú cestu modliť deti a  v piatok muži.

  • Pastoračná návšteva chorých

Počas pôstneho obdobia je možnosť navštíviť chorých doma a vyslúžiť im sviatosti. Záujemcov treba nahlásiť počas úradných hodín vo farskej kancelárii, telefonicky alebo v sakristii kostola. Prosíme, aby ste tak urobili čím skôr, lebo od 26. marca začneme predveľkonočné spovedanie v kostole a návštevy chorých už budeme realizovať len v urgentných situáciách.

  • Oznam Charity Blumentál

Občianske združenie Charita Blumentál Bratislava aj pre rok 2015 splnilo stanovené podmienky, aby mohla získať finančné prostriedky  z 2 % z dane zo mzdy za rok 2014.

Za dlhé roky pôsobenia vo farnosti už našu činnosť poznáte, ak sa rozhodnete pomôcť práve nám a tak umožniť, aby sme mohli naďalej uskutočňovať všetky plánované aktivity a akcie, už vopred Vám vyjadrujeme úprimné poďakovanie.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál