Farské oznamy 22. marca 2015

22.3.2015

  • Sviatok Zvestovania Pána

V stredu 25. marca budeme sláviť slávnosť Zvestovania Pána. Keďže to nie je prikázaný sviatok, sv. omše budú ako vo všedný deň, ráno o 5.45 a 6.30 hod. a večer o 16.30 hod.

  • Pôstne pobožnosti

Dnes (22.3) sa budú krížovú cestu modliť matky a v piatok  birmovanci.

  • Prechod na letný čas

Budúci týždeň zo soboty 28. marca na nedeľu 29. marca sa mení zimný čas na letný. Nezabudnite si hodinky posunúť o jednu hodinu dopredu.

  • Koncert

Pozývame Vás na vystúpenie speváckeho zboru Lúčnica v našom chráme v  sobotu 28. marca 2015 o 16.00 na začiatku Veľkého týždňa. Zaznejú duchovné skladby a klasická zborová tvorba viacerých majstrov Vstupenku v cene  5 eur možno zakúpiť v kancelárii Lúčnice alebo aj 1 hodinu pred koncertom. Účinkujú: Zuzana Weiserová - soprán, Peter Mikula - organ, sláčikové kvarteto Mucha Quartet a Spevácky zbor Lúčnica pod vedením dirigentky Eleny Matušovej.

  • Kvetná nedeľa

Budúca nedeľa je Kvetná nedeľa alebo Nedeľa Utrpenia Pána. Touto nedeľou vstupujeme do Veľkého týždňa. Spomienku na Pánov vstup do Jeruzalema oslávime požehnaním ratolestí a slávnostným vstupom, ktorý sa uskutoční pri každej sv. omši. Ratolesti na požehnanie si treba priniesť z domu.

· Pomoc prenasledovaným kresťanom

Konferencia biskupov Slovenska na svojom plenárnom zasadnutí vydala vyhlásenie, v ktorom odsúdila prenasledovanie kresťanov vo svete. V snahe zmierniť utrpenie našich bratov a sestier vyhlásila v spolupráci so Slovenskou katolíckou charitou celoslovenskú zbierku na pomoc prenasledovaným kresťanom, ktorá sa bude konať pri všetkých bohoslužbách na Kvetnú nedeľu - 29. marca 2015.

  • Veľkonočné spovedanie

Od štvrtku 26. marca do stredy 1. apríla spovedáme denne v pracovné dni od 5.45 do 8.00 hod. a od 15.00 do 19.00 hod., podľa potreby aj dlhšie. V sobotu 28. marca spovedáme od 6.30 do 8.00 hod. a od 17.00 do 19.00 hod., na Kvetnú nedeľu (29. marca) budeme spovedať počas dopoludňajších bohoslužieb a pri večerných slovenských sv. omšiach.

Počas slávenia Veľkonočného trojdnia a Veľkonočnej nedele nespovedáme.

· Termíny 1.sv.prijímania

Slávnosť 1.sv.prijímania v našom kostole sa bude konať v termínoch:

- 14. júna 2015: ZŠ Jeséniova a Vazovova

- 21. júna 2015:  ZŠ Česká (štátna), ZŠ Česká (súkromná),  Jelenia  a Sibírska

  • Oznam Charity Blumentál

2% dane zo mzdy: Občianske združenie Charita Blumentál Bratislava aj pre rok 2015 splnilo stanovené podmienky, aby mohla získať finančné prostriedky  z 2 % z dane zo mzdy za rok 2014. Aby sme mohli naďalej uskutočňovať všetky plánované aktivity a akcie, už vopred Vám vyjadrujeme úprimné poďakovanie.

Oznam pre rodičov: Aj v roku 2015 pripravuje Charita Blumentál pre deti 7 dňový letný tábor. Uskutoční sa v Rekreačnom zariadení Predhorie Pružina od 4. do 11. júla 2015.  O podrobnostiach budeme včas  informovať prostredníctvom farských oznamov aj na webstránke charity www.charitablumental.sk .

  • Program v Katedrále

V utorok 24. marca bude v Katedrále sv. Martina v Bratislave sláviť sv. omšu o 18.00 hod. kardinál Lorenzo Baldisseri, generálny sekretár Biskupskej synody. Všetkých pozývame na túto sv. omšu modliť sa za nadchádzajúcu synodu o rodine. Osobitne je toto pozvanie určené manželom a rodinám.

  • Vikvetfest

Na Kvetnú nedeľu sa bude v bratislavskom Starom Meste konať VIKVETFEST - arcidiecézne stretnutie mládeže s otcami biskupmi. Povzbudzujeme všetkých mladých k účasti na bohatom programe.  Bližšie informácie sú na plagáte a na stránke www.mladezba.sk.

  • Krížová cesta v Marianke

Pozývame rodiny s deťmi na krížovú cestu do Marianky. Stretneme sa v nedeľu 29.03.2015 o 15.30 hod. pri prvom zastavení krížovej cesty v Marianke. (Miesto stretnutia: http://www.marianka.sk/web/?q=node/22)


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál