Farské oznamy 8. marca 2015

7.3.2015

  • Kňazská rekolekcia

V pondelok 9. marca sa uskutoční pravidelná mesačná rekolekcia kňazov dekanátu Bratislava - Stred. Spoločné slávenie sv. omše začne o 9.00 hod. vo františkánskom kostole.

  • Výročie posviacky katedrály

V utorok 10. marca pri príležitosti výročia posviacky Katedrály sv. Martina v Bratislave bude v našom katedrálnom chráme o 17.00 hod. celebrovať slávnostnú sv. omšu pomocný biskup Mons. Jozef Haľko.

  • Prvé výročie pontifikátu

V piatok 13. marca  si pripomenieme druhé výročie zvolenia Svätého Otca Františka za pápeža. Pamätajme zvlášť v ten deň v modlitbách na Svätého Otca a jeho úmysly.

  • Poďakovanie

Vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať za individuálne dary pre našu farnosť v tomto týždni v  sume 2 x 1000 Eur.

  • Návšteva chorých

Počas pôstneho obdobia je možnosť navštíviť chorých doma a vyslúžiť im sviatosti. Záujemcov je možné nahlásiť počas úradných hodín vo farskej kancelárii, telefonicky alebo v sakristii kostola. Prosíme neodkladať túto možnosť duchovnej služby až na záver veľkopôstneho času.

  • Stretnutie rodín

bude budúcu nedeľu 15. marca o 14.30 hod. na fare (Vazovova 8).

  • Vikvetfest

Pozývame všetkých mladých na Vikvetfest - arcidiecézne stretnutie mládeže s otcami biskupmi, ktoré sa uskutoční v Bratislave na Kvetnú nedeľu 29. marca. Viac informácii nájdete na  plagáte vo výveske a stránke www.mladezba.sk.

· “24 hodín pre Pána”

Svätý Otec František podporil podnet Pápežskej rady pre novú evanjelizáciu a želá si, aby sa Cirkev po celom svete zapojila do podujatia “24 hodín pre Pána”. Naši otcovia biskupi sa zúčastnia programu v Katedrále sv. Martina, kde najbližší piatok 13. marca bude od 17.00 hod. eucharistická adorácia, príležitosť k sv. spovedi, možnosť duchovného rozhovoru s biskupom alebo kňazom. O 20.00 hod. sa program zakončí pobožnosťou krížovej cesty.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál