Farské oznamy 10. mája 2015

9.5.2015

  • Liturgický kalendár

Pondelok 11.5.: bl. Sáry Salkaháziovej, panny a mučenice, ľ. sp.

Utorok 12.5.: sv. Nerea a Achila, mučeníkov, ľ.spom.;

sv. Pankráca, mučeníka, ľ.spom.

Streda 13. 5. : Bl. Panny Márie Fatimskej, ľ. spom.

Štvrtok 14. 5. : slávnosť Nanebovstúpenia Pána, prikázaný sviatok

Sobota 16. 5. : sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka, spom.

  • Prosebné dni

Pondelok, utorok a streda tohto týždňa sú Prosebnými dňami. Záväzný je len jeden deň. V pondelok pri sv. omšiach o 6.30  a 16.30 h. budeme prosiť o požehnanie tohtoročnej úrody.

  • Nanebovstúpenie Pána

Vo štvrtok 14. mája je prikázaný sviatok Nanebovstúpenia Pána. Sväté omše budú o 5.45, 6.30, 9.00 (školská) a 10.30 a večer o 16.30, 18.00 (slovenská) a 19.00 h.

V ten deň bude v Katedrále sv. Martina o 17.00 hod. sv. omša slávená biskupom.

  • Novéna kDuchu Svätému

V piatok 15. mája sa začína Novéna k Duchu Svätému.

  • Zbierka na katolícke masmédiá

Budúcu nedeľu 17. mája  sa uskutoční celoslovenská zbierka na katolícke masmédiá.

  • Oznamy Charity Blumentál

Informácia pre rodičov: Ako sme už informovali, v čakárni farského úradu a tiež na internetovej stránke charity, sú k dispozícii prihlášky do letného tábora detí, ktorý sa uskutoční v termíne 4. - 11. júla 2015 v Rekreačnom zariadení Predhorie - Pružina. Vyplnené prihlášky treba odovzdať do konca mája v kancelárii farského úradu.

Program v klube na Vazovovej 8: Po dlhšej prestávke opäť  obnovujeme tradíciu posedení v blumentálskom klube.

Na nedeľu 24. mája pozývame záujemcov na  prednášku a besedu s odborníčkou na tému: Ako sa postarať o bezvládneho člena rodiny v domácich podmienkach. Okrem konkrétnych rád poskytne aj informácie o možnostiach sociálno-zdravotných služieb a odpovie na vaše konkrétne otázky. Klub bude otvorený od 14.30 do 16.30 hod.

· Cyrilometodský večer

Bohoslovecká fakulta UK v Bratislave vás pozýva na sériu prednášok na cyrilometodskú tému s názvom „Cyrilometodský večer”. Uskutoční sa vo štvrtok 14. mája  o 18.00 hod. v priestoroch fakulty na Kapitulskej ulici č. 26 v Bratislave.

  • Deň rodiny

Pozývame najmä mladé rodiny s deťmi na tradičné podujatie Deň rodiny, ktoré sa uskutoční  v nedeľu 17. mája od 15.00 do 18.30 hod. v Medickej záhrade v Bratislave. Osobitne toto pozvanie adresujeme rodinám, ktoré sa zvyknú pravidelne stretávať na našej fare.

Program, hry, atrakcie pre deti budú pripravené pre všetky vekové kategórie rodiny. Viac informácií nájdete na: www.denrodiny.sk.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál