Farské oznamy 14. júna 2015

13.6.2015
  • Liturgický kalendár

Piatok, 19.6.: sv. Romualda, opáta, ľ. spom.

  • Koncert

Srdečne vás pozývame na koncert vokálnej skupiny A cappella z Trnavy, ktorý sa uskutoční v našom kostole v utorok 16.6. o 19.00 po mládežníckej večernej sv. omši. Zaznie sakrálna i moderná a cappella hudba. Vstup je voľný.

  • Zbierka pre potreby farnosti

Budúcu nedeľu  21. júna 2015 bude po sv. omšiach nasledovať zbierka pre potreby našej farnosti za účelom uhradenia faktúr spojených s prácami na výmene strešnej krytiny na kaplánskej časti budovy fary. Celkové náklady v sume 11.907,15 Eur zahŕňali výmenu plechovej krytiny, farbený pozinkovaný plech, oprava omietky štítového múru, oprava atík, výmena odkvapového systému a všetkých klampiarskych výrobkov. Ako ste si všimli pri návšteve fary, práce sa nám podarilo začať aj skončiť s takmer dvojtýždňovým predstihom.

Zároveň nás v najbližšom období čaká výmena žľabov v priečnej časti lode kostola v blízkosti presbytéria na miestach, kde poškodené žľaby spôsobili koncom zimy priesaky do stropu.  Práce v sume 1.886,- Eur budú zahŕňať demontáž poškodeného latovania žľabov, nátery a montáž nového latovania, nátery a ošetrenie držiakov, vyčistenie žľabu a opravu a prelepenie stykov žľabu.  Preto Vás prosíme o Vašu štedrosť a vopred ďakujeme za Vašu ochotu byť nápomocní pri realizácii týchto diel.

Taktiež vyjadrujeme vďačnosť za milodary v celkovej sume 110 Eur, ktorými ste aj mimo zvončeka prispeli pre našu farnosť za ostatné dva týždne.

  • Farská púť do Talianska

V tomto Roku zasväteného života vás pozývame na púť do Talianska, v rámci ktorej navštívime viaceré známe kláštory a duchovné centrá, spojené s veľkými postavami cirkevných dejín a rehoľného života. Púť sa bude konať v termíne od 7. do 14. septembra 2015. V cene zájazdu 450 Eur je zarátaná doprava klimatizovaným autobusom, 6 x hotelové ubytovanie s raňajkami, 2 x večera a odborný sprievodca. Podrobný program a ďalšie informácie nájdete v letáku, ktorý si môžete vyzdvihnúť v sakristii kostola alebo vo farskej kancelárii. So zástupcami  CK Awertour, v spolupráci s ktorou púť organizujeme, sa stretneme v nedeľu 28. júna 2015 o 16.00 hod.  v seminárnej miestnosti farského úradu na Vazovovej 8, s ktorými vyplníme prihlasovacie  formuláre a zaplatíme poplatok za pútnický zájazd. Kto bude mať záujem, môže si zároveň vybaviť aj cestovné poistenie.

  • Prvé sväté prijímanie

Budúcu nedeľu 21. júna 2015 pri sv. omši o 10.30 hod. pristúpia k 1. sv. prijímaniu deti týchto základných škôl: Česká (štátna), Česká (súkromná),  Jelenia a Sibírska. Pamätajme na prvoprijímajúcich vo svojich modlitbách.

  • Oznam Charity Blumentál

Oznam pre rodičov: Prosíme rodičov, ktorí ešte neuhradili poplatok za letný tábor, aby tak urobili osobne v kancelárii charity na Farskom úrade na Vazovovej 8  v pondelok 15. júna od 16.30  do 18.oo hod. alebo v stredu 17. júna od 16.30 do 18.00 hod.  Pri platení dostanete aj potrebné písomné informácie.

  • Komunita Cenacolo

Na sobotu 27. júna 2015 pripravuje komunita Cenacolo v Kráľovej pri Senci Deň otvorených dverí. Súčasťou programu tejto komunity, ktorá sa venuje osobám závislým na drogách,  bude aj sv. omša s otcom arcibiskupom Mons. Stanislavom Zvolenským. Informácie o programe sú na plagáte na výveske.

  • Púť mužov

Najbližšiu sobotu 20. júna 2015 sa v Šaštíne bude konať púť mužov. Srdečne pozývame aj mužov z našej farnosti. Program púte je uvedený na plagáte na výveske.

  • Propagačné letáky

Vzadu v kostole si môžete vyzdvihnúť letáky, ktoré stručne opisujú dôvody, motivujúce pre návrat k prežívaniu viery v Katolíckej cirkvi. Zvlášť odporúčame tým z vás, ktorí sa snažíte vo svojom okolí pomôcť niekomu, kto prežíva krízu vo viere.

  • Stretnutie rodín

bude budúcu nedeľu 21.6. o 15.00 hod. na fare (Vazovova 8).


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál