Farské oznamy 13. 9. 2015

20.6.2015

 • Liturgický kalendár

Pondelok, 14. 9. - Povýšenie sv. Kríža, sviatok

Utorok, 15. 9. - slávnosť Sedembolestnej P.Márie, patrónky Slovenska

Streda, 16. 9. - sv. Kornélia, pápeža a Cypriána, biskupa, mučeníkov,

spom.

Štvrtok, 17.9. - sv. Róberta Bellarmína, biskupa a učiteľa Cirkvi, ľ.sp.

Sobota, 19. 9. - sv. Januára, biskupa a mučeníka, ľ.sp.

 • Kňazská rekolekcia

V pondelok 14. septembra sa uskutoční mesačná rekolekcia kňazov dekanátu Bratislava - Stred. Spoločné slávenie sv. omše začne o 9.00 hod. vo farskom kostole vo Vajnoroch.

 • Sv. omše na sviatok Sedembolestnej Panny Márie

V utorok 15. septembra na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska budú sv. omše v našom kostole takto: ráno o 6.00, 7.30, 9.00, 10.30 a večer o 16.30 a 18.00 (slov.)

 • Národný pochod za život - bohoslužby v Blumentáli

V nedeľu 20. septembra 2015 v rámci II. Národného pochodu za život v rámci dopoludňajších  pro-life bohoslužieb budú sv. omšu o 10.30 h. v našom chráme  sláviť biskupi, kňazi a veriaci   Košickej arcidiecézy.

Sv. omša o 12.00 h. v ten deň nebude.

 • Národný pochod za život - program asprievodné podujatia

O týždeň sa v Bratislave bude konať Národný pochod za život. Pozývame vás všetkých na toto významné podujatie. Pochod sa začne v nedeľu 20. septembra o 14.30 hod. na Námestí SNP v Bratislave. Z programu dávame do pozornosti tieto slávenia: spoločná otváracia svätá omša v Katedrále sv. Martina v sobotu večer o 19.00 hod., celonočná adorácia v Katedrále a potom v nedeľu svätá omša pre účastníkov pochodu z Bratislavskej arcidiecézy o 10.30 hod. tiež v Katedrále.  Mladých ľudí pozývame na diecézne stretnutie mládeže Cliptime, ktoré sa koná v súvise s Pochodom za život (viac informácií je na stránke www.cliptime.sk).  Dnešnú nedeľu 13. septembra budú dobrovoľníci pred našimi kostolmi po skončení svätých omší rozdávať informačné tlačoviny s názvom Noviny za život v súvislosti s Národným pochodom za život 2015 v Bratislave. V tomto týždni od pondelka do piatka (14.-18. septembra 2015) bude každý deň o 20.00 hod. v Lurdskej jaskyni na bratislavskej Kalvárii modlitbové stretnutie (posvätný ruženec a litánie) za úspešný priebeh Národného pochodu za život.

 • Jesenné kántrové dni

V tomto týždni sú v stredu, piatok a sobotu jesenné kántrové dni. Ich obsahom je poďakovanie za úrodu.

 • Príprava dospelých ku sviatostiam

Aj tento rok začíname prípravu na prijatie sviatostí pre dospelých. Tí, ktorí by mali záujem o prijatie krstu, prípadne svätého prijímania a sviatosti birmovania, môžu sa prihlásiť v kancelárii farského úradu počas úradných hodín do konca septembra.

 • Príprava na sviatosť birmovania

Žiaci 9. roč. ZŠ a starší, ktorí majú záujem prijať  sviatosť birmovania v našej farnosti, sa môžu prihlásiť do konca septembra v kancelárii Farského úradu počas úradných hodín.

 • Oznamy Charity Blumentál

Pozvánka pre seniorov: Dnešnú nedeľu  13. septembra   pozývame na výstavu „Veľká Morava a počiatky kresťanstva”, ktorá je v priestoroch Slovenského národného múzea - Historického múzea na hrade. K návšteve výstavy máme zabezpečeného aj sprievodcu s výkladom. Zraz je o 14.15 hod. na hrade  pred múzeom. Prosíme o presný príchod.

 • Púť v Šaštíne

Pri príležitosti sviatku Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, sa bude aj tento rok v Šaštíne konať národná púť. Podrobné informácie o programe sú na plagáte na nástenke. Na pondelok 14. septembra večer je pripravený mládežnícky program. Hlavnú svätú omšu bude v utorok 15. septembra o 10.30 hod. celebrovať arcibiskup Mons. Cyril Vasiľ SJ, sekretár Kongregácie pre východné cirkvi v Ríme. V stredu 16. septembra sa uskutoční púť seniorov a chorých. Srdečne vás pozývame putovať k Panne Márii Sedembolestnej do Šaštína.

 • Modlitby za kňazov

V deň Sedembolestnej Panny Márie (15. septembra 2015) sa začína 40-dňová reťaz modlitieb a pôstu za kňazov, ku ktorej pozýva spoločenstvo Modlitby za kňazov. Úmyslom tejto iniciatívy je vyprosovať kňazom duchovnú silu pre svätý život a správnu kňazskú službu. Súčasťou podujatia bude aj púť za kňazov do Šaštína naplánovaná na sobotu 26. septembra 2015. Viac informácií je na stránke www.mzk.sk.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál