Farské oznamy 7. júna 2015

6.6.2015

  • Liturgický kalendár

Utorok 9.6.: sv. Efréma, diakona a učiteľa Cirkvi, ľ. spom..

Štvrtok 11.6.: sv. Barnabáša, apoštola, spom.

Piatok, 12.6.: slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

Sobota, 13.6.: Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, spom.; sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi, spom.

  • Sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

V piatok 12. júna je slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Keďže to nie je prikázaný sviatok, bohoslužby budú ako obvykle. Po sv. omšiach o 6.30 a 16.30 hod. bude odprosujúca pobožnosť s modlitbou Najmilší Ježišu,  ktorá je za obvyklých podmienok spojená s možnosťou získať úplné odpustky.

  • Vysviacky

V sobotu 13. júna 2015 o 9.30 hod. sa bude v bratislavskej Katedrále sv. Martina konať spoločná kňazská a diakonská vysviacka. Pozývame na slávnosť vysviacky a prosíme zvlášť v tomto týždni o modlitby za nových robotníkov v Pánovej vinici. Vašej pozornosti odporúčame najnovšie vydanie Katolíckych novín, ktoré obsahuje osobitnú prílohu venovanú novokňazom.

Púť mužov

Na sobotu 20. júna 2015 sa v Šaštíne pripravuje púť mužov. Program je uvedený na plagáte na výveske.

Prezentácia

V pondelok 8. júna 2015 sa o 17.00 hod. v aule Bohosloveckej fakulty na Kapitulskej ulici v Bratislave uskutoční prezentácia novej publikácie s názvom “Vytrvať v Kristovej pravde”. Kniha sa venuje aktuálnej téme manželstva a svätého prijímania v Katolíckej cirkvi. Vstup je voľný, všetkých srdečne pozývame.

  • Prvé sväté prijímanie

Budúcu nedeľu 14. júna pri sv. omši o 10.30 hod. pristúpia k 1. sv. prijímaniu deti základných škôl Vazovova a Jeséniova. Pamätajme na prvoprijímajúcich vo svojich modlitbách.

  • Oznam Charity Blumentál

Oznam pre rodičov: Vzhľadom na kapacitu rekreačného zariadenia Priedhorie- Pružina, môžu sa tábora zúčastniť všetky prihlásené deti.

Poplatok za dieťa treba uhradiť osobne v kancelárii charity na Farskom úrade na Vazovovej 8 a to:  v pondelok 8. júna od 16.30  do 18.oo hod. alebo v utorok 9. júna od 17.30 do 18.30 hod. Pri platení dostanete aj potrebné písomné informácie.

· Nový ročník Bratislavskej animátorskej školy

Pozývame mladých animátorov, ktorí slúžia vo farnostiach a spoločenstvách, prehĺbiť svoju formáciu v Bratislavskej animátorskej škole. Presnejšie informácie o tomto kurze sú na stránke www.mladezba.sk. Mladí majú príležitosť systematicky sa formovať na úrovni osobnostnej, duchovnej aj praktickej. Nový ročník BAŠky začína v októbri tohto roka, prihlášky je potrebné podať do 15. júna 2015. Praktické informácie ohľadom prihlasovania sú tiež na webovej stránke.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál