Farské oznamy 30. augusta 2015

29.8.2015

 • Liturgický kalendár

Štvrtok, 3.9.: sv. Gregora, pápeža a učiteľa Cirkvi, spom.

 • Omšový poriadok v školskom roku

Aj po skončení letných prázdnin pokračujeme v doterajšom omšovom poriadku. Informáciu o začiatku  sv. omší pre mládežníkov a birmovancov v utorok a piatok o 18.00 hod. vám včas oznámime, keď to bude aktuálne.

 • Zápis omšových úmyslov

Omšové úmysly na mesiac október  sa budú zapisovať v stredu 2. septembra od 16.00 hod. v seminárnej miestnosti Farského úradu na Vazovovej  8.

 • Prvopiatkový týždeň

Prvý štvrtok v mesiaci  3. 9.  je dňom modlitieb za duchovné povolania.

Na prvý piatok v mesiaci  4. 9. budeme spovedať  ako obvykle.

Na prvú sobotu 5. 9.  bude po skončení  rannej sv. omše nasledovať modlitba fatimského sv. ruženca.

 • Farská knižnica

Farská knižnica svätej Kataríny je z technických príčin zatvorená až do odvolania.

 • Veni Sancte

Budúcu nedeľu 6. septembra pri spievaných sv. omšiach budeme modlitbou Veni Sancte vyprosovať, aby dary Ducha Svätého sprevádzali našich žiakov, študentov a pedagógov aj  v novom šk. roku.

 • Časopis Blumentál

Vyšlo septembrové číslo nášho farského časopisu.

 • Oznamy Charity Blumentál

Sociálna poradňa oznamuje, že od septembra bude poskytovať svoje služby tak, ako bolo oznámené, t.j. každú  stredu., ale v zmenenom čase  od 15.oo do 16.oo hod. Ďakujeme za pochopenie.

Projekt „adopcia na diaľku”: Aj v tomto šk. roku pokračujeme v podpore na uhradenie školného pre dievčatko Karen Muthoni z Kene, ktorú si naša farnosť „adoptovala” v rámci projektu „Adopcia na diaľku”. Finančné prostriedky treba poslať na účet našej  charity, ale treba uviesť variabilný symbol 403. Môžete použiť aj zloženky Charity Blumentál, do ktorých tento symbol 403 dopíšete.  Viac informácii nájdete na výveske charity a na webe.

· Deň modlitieb za ochranu stvorenstva

Pápež František určil, aby sa 1. september každého roka slávil ako Deň modlitieb za ochranu stvorenstva. Preto bude v utorok 1. septembra 2015 v Katedrále sv. Martina o 12.00 hod. sláviť sv. omšu náš otec arcibiskup, pri ktorej zároveň predstaví čerstvý slovenský preklad pápežovej encykliky Laudato sí venovanej téme starostlivosti o životné prostredie.

 • Lectio divina

Začína sa ďalší cyklus modlitbových stretnutí nad Svätým písmom, ktoré vždy prvú stredu v mesiaci v Katedrále sv. Martina vedie náš o. arcibiskup.  Podnetom budú obrazy Jánovho evanjelia pod názvom “Ježiš sa predstavuje”. Pozývame Vás na prvé stretnutie v Katedrále s názvom “To som ja, nebojte sa!”, ktoré sa uskutoční už túto stredu (2. septembra 2015) o 20.00 hod. Text aj zvukový záznam budú postupne publikované na webovej stránke našej arcidiecézy.

 • Púť v Marianke

Budúcu nedeľu 6. septembra 2015 sa uskutoční v Marianke púť pri príležitosti sviatku Narodenia Panny Márie. Pútnickú sv. omšu o 10.30 hod. bude sláviť otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský.

 • Časopis Rebrík

Na začiatku nového školského roka dávame do pozornosti rodičov a starých rodičov časopis Rebrík - jediný katolícky časopis pre mladších žiakov na Slovensku. Na výveske sú informácie pre objednanie časopisu.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál