Farské oznamy 18. októbra 2015

18.10.2015

Liturgický kalendár

Pondelok 19.10. - sv. Pavla z Kríža, kňaza

Štvrtok 22.10. - sv. Jána Pavla II.,pápeža, ľ. spom.

Piatok 23.10. -  sv. Jána Kapistránskeho, kňaza, ľ. spom.

Sobota 24.10. - sv. Antona Márie Clareta, biskupa, ľ. spom.

  • Bratstvo živého ruženca

Naše blumentálske Bratstvo živého ruženca  prijíma nových členov do nášho ružencového spolku. Zapísať sa môžete u našich ružencových horliteliek (v sobotu 17. októbra večer) a dnešnú  nedeľu 18. októbra  po sv. omšiach v predsieni kostola.

Misijná nedeľa

Dnes  - na Misijnú nedeľu,   si pripomíname dôležitosť  svetových misií. Podporme tento úmysel vo svojich  modlitbách, ako aj príspevkom na misijnú zbierku, ktorá sa dnes koná po sv. omšiach.

  • Poďakovanie

Chceme vyjadriť úprimné Pán Boh odmeň! dobrodincom  za milodary venované v tomto týždni na potreby našej farnosti a kostola  v  sume 2 x 100 € v hotovosti a milodar v hodnote 1000 €, prevedený na účet našej farnosti.

  • Prechod na zimný čas

Budúci víkend prechádzame na zimný čas. Nezabudnite si pred spaním v sobotu 24.  októbra večer posunúť čas o 1 hodinu dozadu.

  • Výročie posviacky chrámu

Budúcu nedeľu 25. októbra oslávime farské hody - pripomenieme si výročie  posviacky nášho chrámu. Slávnostná sv. omša bude celebrovaná o 9.00 hod. Po sv. omšiach sa bude konať hodová ofera. Popoludní o 15.00 hod. vás srdečne pozývame na tradičné hodové stretnutie do seminárnej miestnosti na farskom úrade. Gazdinky, ktoré by chceli prispieť nejakým koláčom, prosíme, aby ich priniesli so sebou.

V modlitbách pamätajme na + vdp. Jozefa Poecka, pochovaného na Ondrejskom cintoríne, ktorý dal postaviť náš blumentálsky kostol.

Samotné výročie liturgicky oslávime pri všetkých sv. omšiach po nedeli, v stredu 28. októbra.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál