Farské oznamy 27. marca 2016

28.3.2016

  • Liturgický kalendár

Počas celého týždňa slávime Veľkonočnú oktávu. Budúca nedeľa je Nedeľou Božieho milosrdenstva.

  • Poďakovanie

Chceme vysloviť úprimné  Pán Boh odmeň! za individuálne milodary v  sume 100, 50,  20 a 15,- €, venované v tomto týždni pre našu farnosť a osobitne na veľkonočnú výzdobu chrámu.

Chceme zo srdca poďakovať každému z Vás, kto ste sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na dôstojnom slávení Posvätného trojdnia a veľkonočných sviatkov v našom chráme.

  • Veľkonočná nedeľa

(Dnes) na  Veľkonočnú nedeľu sú sväté omše ako obvykle. Deviatnik k Božiemu milosrdenstvu bude v rámci pravidelnej nedeľnej pobožnosti po sv. omši o 16.30 h.

Pri sv. omšiach sa  koná veľkonočná  farská ofera. Vopred vyslovujeme vďačnosť za Vaše príspevky.

Podľa starobylého zvyku požehnávame pri svätých omšiach dopoludnia veľkonočné pokrmy, ktoré sú v rodinách symbolom veľkonočného agapé.

  • Veľkonočný pondelok

Na Veľkonočný pondelok budú sväté omše dopoludnia o 6.00, 7.30, 9.00, 10.30 a večer o 16.30 a 18.00 (slovenská). Deviatnik k Božiemu milosrdenstvu  bude po sv. omši  o 16.30.

  • Raduj sa, nebies Kráľovná

Počas Veľkonočného obdobia sa namiesto Anjel Pána modlíme Raduj sa, nebies Kráľovná. Pri sv. ruženci sa prednostne modlíme slávnostné tajomstvá.

  • Deviatnik k Božiemu milosrdenstvu

V Deviatniku k Božiemu milosrdenstvu budeme pokračovať cez veľkonočnú oktávu - počas celého týždňa po skončení sv. omše o 16.30 hod. a v sobotu pred sv. omšou o 17.45 hod.

  • Slávnosť Božieho milosrdenstva

O týždeň, v nedeľu Božieho milosrdenstva (3. apríla 2016) sa bude za účasti otca arcibiskupa Mons. Stanislava Zvolenského konať v Bratislave osobitná slávnosť Božieho milosrdenstva. Začne sa o 15.00 hod. v Kostole sv. Cyrila a Metoda u otcov redemptoristov, odkiaľ pôjde procesia na Kalváriu. Pri svätej omši o 17.00 hod. otec arcibiskup slávnostne vyhlási pričlenenie farského Kostola Panny Márie Snežnej na Kalvárii k rímskej Bazilike Santa Maria Maggiore. Všetkých srdečne pozývame na túto slávnosť.

· Pomoc prenasledovaným kresťanom

Biskupi Slovenska vyhlásili celoslovenskú zbierku na pomoc prenasledovaným kresťanom. Uskutoční sa o týždeň, v nedeľu Božieho milosrdenstva (3. apríla 2016) pri všetkých svätých omšiach. Aj týmto spôsobom sme pozvaní uskutočniť skutok milosrdenstva a solidarity v prospech našich bratov a sestier trpiacich pre vieru v Ježiša Krista.

  • Svetové dni mládeže

Všetkých mladých ľudí srdečne pozývame do Krakova na Svetové dni mládeže, ktoré sa uskutočnia na konci júla tohto roka. Je to vynikajúca príležitosť zakúsiť celosvetové spoločenstvo mladých ľudí, ktorí sa tešia z viery v Ježiša Krista a ktorých príde povzbudiť svojou prítomnosťou aj pápež František, čím sa toto podujatie zároveň stane jedinečnou príležitosťou zažiť Svätého Otca tak blízko našej vlasti. Ešte nasledujúce štyri dni, do konca marca, platí registrácia za zvýhodnených podmienok, ktoré odporúčame využiť. Viac informácií je na stránke www.mladezba.sk alebo www.svetovednimladeze.sk.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál