Farské oznamy 10. apríla 2016

10.4.2016

  • Liturgický kalendár

Pondelok 11. 4. - sv. Stanislava, biskupa a mučeníka, spom.

Streda 13. 4. - sv. Martina I., pápeža a mučeníka, ľ. spom.

  • Kňazská rekolekcia

V pondelok 11. apríla sa bude konať spojená  mesačná rekolekcia kňazov všetkých troch bratislavských dekanátov, ktorá začne koncelebrovanou sv. omšou o 9.00 hod. v katedrálnom Dóme sv. Martina.

  • Poďakovanie

Vyjadrujeme úprimné poďakovanie za Vaše príspevky z minulej nedele v zbierke na pomoc prenasledovaným kresťanom v sume 1892 €.

Taktiež vyslovujeme Pán Boh odmeň! aj za Vaše individuálne milodary v hodnote 150, 100  a 20 €, venované pre potreby našej farnosti.

  • Charita Blumentál

Oznam pre rodičov: Ako sme už informovali, v kancelárii farského úradu, ako aj na internetovej stránke charity sú k dispozícii prihlášky do letného tábora detí. Vyplnenú prihlášku treba odovzdať v kancelárii farského úradu najneskôr do 30. apríla 2016.

2 % z dane zo mzdy: Ak ste sa ešte stále nerozhodli komu venujete svoje 2 % z dane zo mzdy, môžete tak urobiť pre našu blumentálsku charitu a tak podporiť naše aktivity, o ktorých Vás pravidelne informujeme. Potrebné vyplnené tlačivo nájdete v kostole za lavicami aj na našej internetovej stránke. Ďakujeme vopred za Vašu pomoc.

Oznam pre seniorov: Na sobotu 23. apríla 2016 pripravuje charita púť do Šaštína. Poplatok je 2 €. Prihlásiť sa treba v kancelárii charity v pondelok 11. apríla 2016 ráno od 8.30 hod do 10.oo hod. a poobede od 16.00 do 17.oo hod. , alebo v stredu 13. apríla od 16.oo do 17.30 hod. Podrobnejšiu  písomnú informáciu dostanete pri prihlasovaní.

  • Nedeľa Dobrého pastiera

Dnešnou  nedeľou začíname Týždeň modlitieb za duchovné povolania, ktorý bude zavŕšený 17. apríla Nedeľou Dobrého pastiera. V chráme i doma pamätajme na modlitby za kňazské a duchovné povolania.  V ten deň sa po sv. omšiach koná celoslovenská zbierka na seminár.

Predstavení a bohoslovci z kňazského seminára všetkých srdečne pozývajú na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční budúcu nedeľu 17. apríla. Program sa začne latinskou svätou omšou v Katedrále sv. Martina o 9.00 hod. a pokračovať bude prehliadkou seminára, obedom, diskusiou s hosťom, divadelným predstavením a modlitbou korunky Božieho milosrdenstva počas adorácie za nové kňazské povolania. Pozývame Vás prežiť nedeľu Dobrého Pastiera na mieste, kde sa budúci kňazi pripravujú na svoje povolanie.

  • CZŠ sv. Uršule

Zápis detí do 1.ročníka Základnej školy sv. Uršule bude  v piatok  15. apríla 2016 od 14:30 - 18:00 hod. a v sobotu 16. apríla 2016 od 9:00 - 12:00 hod. Viac informácií nájdete na kostolnej výveske alebo na webovom sídle školy.

  • Divadelné predstavenie

Kresťansky orientované Tanečné divadlo ATak pripravilo nové predstavenie s názvom Galéria. Premiéru inscenácie o Svetle a Tme v živých obrazoch môžete vidieť v Dome kultúry Zrkadlový háj v Petržalke v nedeľu 17. apríla 2016 o 19.00 hod.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál