Farské oznamy - 18. sept. 2016

17.9.2016

Prihlasovanie žiakov ku sviatosti birmovania

Tí, žiaci, ktorí chodia do deviateho ročníka a starší na strednej škole, sa môžu prihlásiť na farskom úrade k príprave na sviatosť birmovania, najneskôr do konca septembra.

..

Milodar pre farnosť

Ružencové bratstvo venovalo našej farnosti milodar vo výške 350,- €.

..

Zbierka pre nevidiacich – Biela pastelka

V utorok, 20. septembra, pri svätých omšiach o 16:30 a o 18:00 hod., bude možnosť po svätej omši podporiť zbierku pre nevidiacich, pod názvom Biela pastelka.

..

Oznamy z Arcibiskupského úradu Bratislava pre náš dekanát:

..

Modlitby matiek

Hnutie Modlitby matiek z komunity Útecha pozýva všetkých na spoločnú modlitbu v dňoch 23. - 25. 9. 2016 o 17.00 hod., do kostola Loretánskej Panny Márie u uršulínok v Bratislave.
Viac informácii je na výveske.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál