Farské oznamy - 16. okt. 2016

21.10.2016

Pozvánka na hodové posedenie

Pozývame našich farníkov i spolupracovníkov farnosti na priateľské posedenie, ktoré sa uskutoční z príležitosti blížiaceho sa výročia posviacky nášho chrámu.
Toto agapé sa uskutoční v seminárnej miestnosti na našej fare od 15:00 hod. už nabudúcu nedeľu – 23. októbra, hoci samotnú hodovú slávnosť budeme sláviť až v nasledujúcom týždni.
Veríme, že aj na tohtoročnom posedení gazdinky prekvapia svojou štedrosťou, ak prinesú chutné zákusky, či koláče.

Usmernenie pre rodičov

Prosíme rodičov a starých rodičov, aby naučili svoje deti – ak ešte neboli na prvom svätom prijímaní – aby v prípade, že idú na „krížik“, mali na ústach prst - ukazovák.
Deti tým dajú tým najavo rozdávateľovi svätého prijímania, že ešte neboli na prvom svätom prijímaní a bude im udelené požehnanie vo forme „krížika“. Vyhneme sa tak skutočnosti,
aby dieťa neprijalo Najsvätejšiu Sviatosť ešte pred prvým svätým prijímaním.

Misijná nedeľa

Budúcu nedeľu sa koná v celej Cirkvi zbierka na misie.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál