Farské oznamy - 25. sept. 2016

21.10.2016

Prihlasovanie žiakov ku sviatosti birmovania

Tí, žiaci, ktorí chodia do deviateho ročníka a starší na strednej škole, sa môžu prihlásiť
na farskom úrade k príprave na sviatosť birmovania, najneskôr do konca septembra.

Oznam Charity Blumentál pre seniorov

Na sobotu 15. októbra 2016 pripravuje Charita Blumentál pre seniorov púť do Turzovky – Živčáková. Prihlásiť sa môžete v kancelárii Charity na Vazovovej 8:
- v pondelok 26. 9. 2016 od 8.oo hod. - 9.30 hod.

- v utorok 27. 9. 2016 od 16.oo - 17.30 hod.

- v stredu 28. 9. 2016 od 16.oo -17.30 hod.

Poplatok je 7 €. Podrobnú písomnú informáciu dostanete pri prihlasovaní.

Modlitba posv. ruženca v mesiaci október
Počas mesiaca októbra sa budeme spoločne s kňazom modliť posvätný ruženec.
Vo
všedný deň po svätých omšiach o 6:30 hod. a 16:30 hod.
V
sobotu bude modlitba ruženca ráno, po sv. omši o 6:30 hod. a večer o 17:30 hod.

V nedeľu sa modlitba posv. ruženca začne o 16:00 hod.

Fatimská sobota
V sobotu 1. októbra sa po rannej sv. omši budeme spoločne modliť Fatimský ruženec.

Oznamy z Arcibiskupského úradu Bratislava pre náš dekanát:

40 dní za život

Od 28. septembra do 6. novembra sa bude v Bratislave konať najväčšia medzinárodne koordinovaná pro-life mobilizácia v histórii s názvom 40 dní za život. Poslaním kampane
je zjednotiť sa počas 40 dní v modlitbách, pôste a pokojnej vigílii za počatý život.
Viac informácií nájdete na výveske nášho kostola.

Veni Sancte u Jezuitov

Jezuiti pozývajú veriacich na sv. omšu Veni Sancte, ktorú bude v pondelok 26.9.2016 o 20.00 hod. v kostole Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave sláviť pre vysokoškolákov a pracujúcu mládež bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Táto svätá omša bude zároveň slávená aj za ochranu života.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál