Farské oznamy - 9. okt. 2016

21.10.2016

Modlitba Večeradlo s Pannou Máriou

Oznamujeme mariánskym ctiteľom, že modlitba Večeradlo s Pannou Máriou sa presúva
zo dňa 15. na
sobotu 22. októbra 2016, v obvyklom čase.

Upratovanie nášho chrámu

Neutícha naša prosba k vám, ktorí túžite urobiť niečo pre Pána Ježiša – konkrétne formou upratovania nášho chrámu. Pracovité ruky žien, mužov, ale aj šikovných vysokoškolských študentov pozývame pomôcť pri starostlivosti o Blumentálsky kostol. Dôstojnosť a krása Božieho chrámu je záležitosť nás všetkých a preto, kto by túžil slúžiť Bohu i ľuďom aj touto formou, môže sa prihlásiť v zákristii. Upratovanie spravidla prebieha v pondelok, v stredu
a v piatok, od 8:00 do 10:00 hod.

Úplné odpustky pri modlitbe Ruženca

Úplné odpustky môžu získať tí, ktorí sa modlia ruženec v kostole, v kaplne alebo v rodine,
v rehoľnom spoločenstve alebo v nábožnom združení. Na získanie odpustkov sa stanovuje:
1) štvrtina celého ruženca, čiže 5 desiatkov;
2) k modlitbe treba pridať nábožné rozjímania o tajomstvách;
3) pri verejnom recitovaní treba vysloviť tajomstvá podľa zaužívaného zvyku;

4) vylúčiť pripútanosť k akémukoľvek hriechu (aj k všednému), modlitbu na úmysel svätého otca a byť v milosti posväcujúcej (sväté prijímanie);

Milodar na kostol

Ďakujeme za tohtotýždenný milodar pre našu farnosť, v sume 50,-.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál