Farské oznamy - 11. dec. 2016

12.12.2016

Predvianočné vysluhovanie sviatosti zmierenia v našom chráme

Od piatka 16. decembra budeme spovedať k vianočným sviatkom až do piatku 23. decembra.

V pracovné dni spovedáme ráno od 5.45 do 8.00 hod. a popoludní od 15.00 do 19.00 hod.

V sobotu 17. decembra od 6.30 do 8.00 a popoludní od 17.00 do 19.00 hod.

V nedeľu 18. decembra spovedáme dopoludnia od 7.00 do 12.30 hod., a aj počas večerných slov. sv. omší o 16.30 a 19.00 hod.

Do pozornosti dávame skutočnosť, že počas veľkého spovedania budú mať slabšie počujúci veriaci možnosť vykonať sviatosť zmierenia v zákristii nášho kostola.
Zároveň tí, ktorí majú problémy s nohami, môžu využiť v spovednici okrem kľačadla
aj pripravenú stoličku.

Nahlasovanie chorých ku sviatostiam
Do pondelka 12. decembra 2016, je posledná možnosť nahlásiť v zákristii alebo v kancelárii farského úradu veriacich, ktorí túžia pred vianočnými sviatkami prijať sviatosti a nemôžu kvôli pokročilému veku alebo chorobe prísť do kostola.
Prosíme, aby ste neodkladali nahlásenie návštevy kňaza pri chorom!

Zbierka na Charitu

V zbierke pre Katolícku Charitu sa v našej farnosti vyzbieralo 1905,- €.

Milodary pre farnosť
Ďakujeme za milodary pre našu farnosť v sume 1 x 200,- € a 1 x 100,- € a 1 x 50 ,- €.
Pre Charitu Blumentál bolo venovaných 100,- €.

Poďakovanie
Ďakujeme všetkým, ktorí v sobotu prijali pozvanie a prišli pomôcť s predvianočným upratovaním nášho chrámu.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál