Farské oznamy - 4. dec. 2016

6.12.2016

Prikázaný sviatok vo štvrtok
Vo štvrtok, 8. decembra, je prikázaný sviatok Nepoškvrnené počatie Panny Márie.
Sväté omše v našom kostole budú v nasledovných hodinách:
Dopoludnia: 5:45 | 6:30 | 9:00 | 10:30 Popoludní: 16:30 | 18:00 | 19:00

—-

Zápis úmyslov sv. omší
Zápis omšových úmyslov na mesiace JANUÁR, FEBRUÁR a MAREC – teda na tri mesiace, bude možné uskutočniť od pondelka 5. decembra po všetkých svätých omšiach v zákristii,
aj v nasledujúcich dňoch, pokiaľ budú voľné termíny.
Každý veriaci má možnosť zápisu jednej svätej omše na mesiac.
Zapisovanie úmyslov bude priebežné, nie len v jeden deň a tak chceme vyjsť v ústrety aj tým veriacim, ktorí sú v zamestnaní a nemajú možnosť prísť v jeden deň a na konkrétnu hodinu
na zápis omší.

—-

Nahlasovanie chorých ku sviatostiam
Počas tohto týždňa, do 12. decembra 2016, prosíme nahlásiť v zákristii alebo v kancelárii farského úradu veriacich, ktorí túžia pred vianočnými sviatkami prijať sviatosti a nemôžu kvôli pokročilému veku alebo chorobe prísť do kostola.
Prosíme, aby ste neodkladali nahlásenie návštevy kňaza pri chorom, nakoľko v ďalších týždňoch už bude prebiehať veľké predvianočné spovedanie v kostole a návšteva v príbytkoch sa môže z časového hľadiska skomplikovať.

—-

Predvianočné upratovanie kostola

Obraciame sa na vás s prosbou: prosíme dobrovoľníkov, aby prišli pomôcť na brigádu spojenú
s predvianočným čistením kostola. Uskutoční sa v sobotu
10. decembra 2016 od 9.00 hod. Zvlášť sú vítaní mladí farníci, osobitne muži, ktorí nemajú problém s výškami,
keďže potrebujeme očistiť od prachu niektoré miesta v chráme aj za pomoci rebríkov.
Vopred chceme poďakovať za Vaše porozumenie a ochotu.

—-

Milodary pre farnosť
Ďakujeme za milodary pre našu farnosť v sume 2 x 50,- € a 1x 100,- €.
Ružencové bratstvo venovalo farnosti sumu vo výške 250,- €

—-

Časopis Blumentál
Vyšlo decembrové číslo časopisu Blumentál – k dispozícii je na obvyklom mieste v kostole.

—-

OZNAMY Z ARCIBISKUPSKÉHO ÚRADU

—-

Zasvätenie Bratislavy Panne Márii

Srdečne pozývame veriacich na svätú omšu spojenú so zasvätením Bratislavy Panne Márii, ktorú bude v kostole sv. Jána z Mathy (Farnosť najsvätejšej Trojice) na slávnosť Nepoškvrneného Počatia Panny Márie 8.12.2016 o 17.30 hod. sláviť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský.

—-

Bazár

Pozývame veriacich na Vianočný bazár oblečenia a doplnkov, ktorý organizujú študenti Fakulty manažmentu UK za podpory Slovenskej katolíckej charity a Domu Quo Vadis.  Výťažok akcie pomôže Detskému domovu v Trnave a Skladu solidarity v Bratislave. Bazár sa uskutoční
6. decembra (utorok), v Dome Quo Vadis na Hurbanovom námestí od 18h do 21h.

—-

Duchovná obnova

Jezuitskí mladí zo spoločenstva Magis pozývajú všetkých vo veku od 18 do 35 rokov
na duchovnú obnovu na tému „Boh chce pre Teba viac“. Obnova sa uskutoční v sobotu
10. decembra v jezuitskom kostole Najsvätejšieho Spasiteľa na Františkánskom námestí
so začiatkom o 15:00.

—-

Lectio divina

V stredu 7.12.2016 o 20.00 hod. sa v Katedrále sv. Martina uskutoční modlitbové stretnutie Lectio divina na tému Rodina celého ľudstva (Gn 6,9 - 7,7).


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál